De Ongenode Gast constateert: Mien Westerkwartier kan de vergelijking met een broedende kip prima doorstaan

Geert Zijlstra neemt afscheid als bestuurslid van Mien Westerkwartier tijdens de Nieuwjaarsreceptie
Geert Zijlstra neemt afscheid als bestuurslid van Mien Westerkwartier tijdens de Nieuwjaarsreceptie Foto: Liekel Faber
(On)genode gast

VISVLIET – Als rechtgeaarde Westerkwartierder begaf de (on)genode gast zich afgelopen vrijdagavond 12 januari naar het dorp Visvliet, waar de stichting Mien Westerkwartier haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst op het programma had staan. Maar, zo had hij uit een doorgaans betrouwbare bron vernomen, er stond meer op het programma. Tijdens de bijeenkomst zou er namelijk ook aandacht worden besteed aan het afscheid van mede-grondlegger en boegbeeld van de stichting Geert Zijlstra. Plaats van handeling was de voormalige kruidenierszaak van de familie De Wind, welke ruim 10 jaar geleden werd omgebouwd tot ’t Heirhuys’. In deze dorpsvoorziening verzamelden zich vrijdagavond alras diverse bestuursleden en ‘verhoalenvertellers’, die welkom werden geheten door de net niet meer kersverse voorzitter Hielke Westra, die als oud-wethouder van de voormalige gemeente Grootegast al de nodige affiniteit met de Stichting Mien Westerkwartier heeft opgebouwd. De voorzitter sprak de wens uit dat er ook in het nieuwe jaar weer de nodige mooie verhalen uit het Westerkwartier geschreven en verteld gaan worden en ook op andere wijze de Westerkwartierse taal en cultuur de aandacht krijgt welke het verdient. Daarna richtte hij zich tot Zijlstra, die in 2007 aan de wieg stond van de stichting en vervolgens pakweg 17 jaar lang een belangrijke schakel is gebleken. Westra toonde zich dan ook bijzonder ingenomen met het feit dat Zijlstra alleen maar als bestuurslid afscheid neemt en verder wel actief betrokken blijft bij Mien Westerkwartier. Hij typeerde Zijlstra verder als Mister Mien Westerkwartier en een ideeënmachine. Met Zijlstra als animator werden er de afgelopen 17 jaar talrijke en zeer uiteenlopende activiteiten georganiseerd en initiatieven ontplooid. Als blijk van waardering ontving Zijlstra uit zijn handen een fraai kunstwerk van hout met daarop kenmerkende afbeeldingen van enkele historische pareltjes uit het Westerkwartier. Zijlstra zelf bleef bescheiden onder de lovende woorden. Gevraagd naar wat voor hem terugkijkend het meest waardevol is geweest, kwam hij met het volgende antwoord: ‘Destijds werd vaak de vraag gesteld waarom er maar weinig tot niets met de Westerkwartierse taal en cultuur werd gedaan. We stonden toen als het ware in de degradatiezone en hebben met elkaar een veel hogere positie weten te bereiken. We staan goed op de kaart en ik heb daar met veel plezier en voldoening aan mee mogen werken’. Na het meer formele gedeelte was het tijd om met elkaar een nieuw ontwikkelde activiteit uit te proberen, namelijk de zogenaamde Kroeg Quiz, welke is afgeleid van de populaire Pub Quiz. De Kroeg Quiz met vragen over het Westerkwartier in verschillende categorieën, bleek een leuke activiteit en kan bij de stichting op aanvraag ingehuurd worden. De (on)genode gast behaalde geen onverdienstelijke score, maar moest het afleggen tegen de foutloze verhoalenverteller Harke Winter. Het mag tot slot duidelijk zijn dat Mien Westerkwartier ook in 2024 weer van zich zal laten horen. Zo wordt er naast spontane activiteiten en initiatieven gewerkt aan gasttaallessen, welke in het basisonderwijs gegeven kunnen worden om scholieren met het Westerkwartiers bekend te maken. Ook zijn er plannen om weer te komen tot uitvoering van opnieuw een wat grotere voorstelling. De stichting Mien Westerkwartier kan wat dat betreft de vergelijking met een broedende kip prima doostaan.

Geert Zijlstra neemt afscheid als bestuurslid van Mien Westerkwartier tijdens de Nieuwjaarsreceptie
Geert Zijlstra neemt afscheid als bestuurslid van Mien Westerkwartier tijdens de Nieuwjaarsreceptie

UIT DE KRANT