De Ongenode Gast komt luisteren naar Geert Zijlstra en Piet de Vries van Mien Westerkwartier

Afbeelding
Foto: Liekel Faber
(On)genode gast

GRIJPSKERK – In ontmoetingsplek ‘De Nieuwe Wierde’ in Grijpskerk werd op vrijdagavond 17 november een vrij toegankelijke avond georganiseerd door de cultuurhistorische vereniging ‘Kluften en Waarden’. Het programma zou daarbij verzorgd worden door twee vertegenwoordigers c.q. verhalenvertellers van de stichting ‘Mien Westerkwartier’. Met aangekondigde ingrediënten als sagen, legenden, waargebeurde en fantasierijke verhalen en aandacht voor de streektaal van het Westerkwartier, werd de interesse van de (on)genode gast meer dan gewekt. Spijt van zijn gang naar De Nieuwe Wierde heeft hij dan ook niet gehad. Voorzitter Jaap Fijma van de vereniging ‘Kluften en Waarden’ heette de aanwezigen hartelijk welkom en gaf vervolgens het woord aan de heren Geert Zijlstra en Piet de Vries. Beurtelings namen deze Westerkwartierders het woord, om op vermakelijke wijze de aanwezigen mee te nemen in de ‘streektoal Westerketiers’, dat een heel eigen variant op het Gronings is, met hier en daar wat Friese invloeden. Hierbij kwamen ook de basisprincipes van het schrijven in het Westerketiers aan de orde. Eén van die principes is: zuinig zijn met leestekens. Voor rechtgeaarde Groningers is zuinigheid veelal niet een hele moeilijke opgave. Zijlstra heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van de stichting Mien Westerkwartier en Piet de Vries is één van de mannen die zich al snel aansloot. Daar waar Zijlstra vooral over zijn eigen belevingen vertelde, zocht De Vries het veel meer in fantasierijke verhalen met een hoog ‘mooie vrouwengehalte’. Op boeiende en humorvolle wijze wist hij de aanwezigen mee te nemen in zijn verhalen, die steevast naar een niet verwacht einde leidden. De Vries is geboren in Niezijl (Nijziel) en ging in één van zijn verhalen in op de historie van dit bijzondere dorp. Hij bekende overigens wel momenteel in de provincie Drenthe te wonen, maar dat zij hem vergeven. Zijlstra werd geboren in Lutjegast, maar staat qua bekendheid toch altijd nog wat in de schaduw van de bekende ontdekkingsreiziger Abel Tasman, wiens wieg in hetzelfde dorp heeft gestaan. Overigens moeten sommige gedeelten van de verhalen welke Zijlstra vertelde, net als bij De Vries ook met een flinke korrel zout genomen worden. Zijlstra gaf ook een zeer interessante inkijk in eerdere en toekomstige activiteiten van de stichting Mien Westerkwartier. Hij maakte duidelijk dat het Westerkwartier een regionale keur aan muzikantenschrijvers en dichters herbergt, wiens werk op verschillende manieren is of wordt vastgelegd. Hiervan zijn onder andere verschillende zeer lezenswaardige en interessante boekwerkjes bij de stichting te verkrijgen. Alle informatie hierover is te vinden op www.mienwesterkwartier.nl. De vereniging Kluften en Waarden streeft ernaar om ieder jaar voor haar ruim 100 donateurs en andere belangstellenden een interessante avond in de vorm van een lezing of iets wat daar op lijkt, te organiseren. Voorzitter Fijma stelde terecht vast dat dit ook in 2023 weer goed gelukt is. De vereniging is nog springlevend en gelet op het belang van de cultuurhistorische waarden in het prachtige Westerkwartier moet dat ook vooral zo blijven. Dat was ook de mening van de aanwezige 82-jarige Gerrit Postma, geboren in Grijpskerk en nog altijd daar woonachtig. Overigens niet in de Nieuwe Wierde zoals de ongenode gast veronderstelde. Postma vertelde dat zijn overgrootvader ooit vanuit Surhuizum de grens met Groningen overstak om er werk te zoeken. Naast werk in Grijpskerk vond hij er in Kommerzijl ook een vrouw, met wie hij zes zonen op de wereld zette. Deze hebben zich allemaal voortgeplant. Het wemelt in Grijpskerk en omgeving dan ook van de Postma’s, die zo langzamerhand ook deel zijn gaan uitmaken van de cultuurhistorische waarde van en in het dorp Grijpskerk. De boeiende avond in De Nieuwe Wierde maakte ook voor de (on)genode gast maar weer eens het volgende duidelijk: ‘Wie zijn verleden niet kent, zal zijn toekomst niet begrijpen’.

Afbeelding
Afbeelding

UIT DE KRANT