De Ongenode Gast bezoek knutselmiddag in Oldehove

Afbeelding
(On)genode gast

OLDEHOVE – In Oldehove stond op donderdag 28 december een knutselmiddag op het programma. Plaats van handeling was daarbij de plaatselijke bibliotheek aan de Englumstraat. De (on)genode gast besloot om er een kijkje te gaan nemen. Volgens hem is een bibliotheek namelijk een plaats waar het in een serene rust vooral om boeken en lezen gaat. Dat bleek donderdagmiddag een wat achterhaalde opvatting te zijn. De knutselmiddag voor de Oldehoofster jeugd bleek namelijk een meerledig doel te hebben en de bibliotheek is vooral een plaats gevonden waar buiten de openingstijden om andersoortige activiteiten georganiseerd worden. Agnes Bos, één van de initiatiefneemsters, legde uit dat het bestaansrecht van de bibliotheek in Oldehove nadrukkelijk op het spel staat. De gemeente Westerkwartier, die de bibliotheek voor een belangrijk deel financiert, wilde wegens teruglopende belangstelling tot sluiting van de bibliotheek overgaan. Hiermee zou er opnieuw een belangrijke en essentiële voorziening in het dorp verloren gaan. Samen met nog een aantal vrijwilligers besloot Agnes zich te gaan inspannen om het bestaansrecht van de bibliotheek te gaan bewijzen. As voormalig leescoördinator van de basisschool in Oldehove weet zij als geen ander hoe belangrijk lezen voor met name de jeugd is. In Lydia van der Laan, Wendy Meijer, Fijka Mook, Machteld Neutel en Gon Faber vond zij medestanders. Omdat in Nederland al veel zorgen zijn over de leesvaardigheid en daarmee de taalontwikkeling van de jeugd, denkt zij kansrijk te zijn om de bibliotheek voor het dorp Oldehove te kunnen behouden. Dat het daarbij niet alleen om lezen en boeken gaat, maakte het organiseren van de knutselmiddag duidelijk. De moderne bibliotheek leent zich vooral ook als een ontmoetingsplek waar meerdere activiteiten worden georganiseerd. Dat brengt sfeer, gezelligheid, zorgt voor verbinding en de behoefte daaraan is er overduidelijk ook in het dorp Oldehove. De knutselmiddag was daarbij de eerste activiteit en vormde daarmee meteen een soort van aftrap voor een pilot in de komende drie jaren. In januari 2024 wordt er een plan, met daarin ook een financiële onderbouwing, bij de gemeente Westerkwartier ingeleverd. De gemeente staat er volgens Agnes positief in en dat biedt hoop en perspectief. Vrijwilligster Lydia van der Laan, zelf een erkend ‘boekenwurm’, gruwelde ook bij de gedachte dat de bibliotheek uit het dorp zou verdwijnen. ‘Lezen is gezond’, is haar opvatting. Door de knutselmiddag kwamen er donderdagmiddag kinderen over de vloer en raakten ze zo meer vertrouwd met de bibliotheek. Na het knutselen werd er gezamenlijk (voor)gelezen. Het knutselen werd besteed aan het maken van een soort voedselbouwwerkje voor vogels. Dus ook hier een dubbel belang. De aanwezige kinderen gingen voortvarend aan de slag en de resultaten mochten er zijn. Er zullen in de bibliotheek meerdere activiteiten volgen en daarbij zijn de inwoners van het dorp Oldehove aan zet, door daaraan deel te gaan nemen. Het bestaansrecht zal er mede van af gaan hangen. Uiteraard blijft het uitlenen van boeken de basis waar het allemaal omdraait. Hierbij speelt ‘Biblionet Groningen’ een voorname en centrale rol. De bibliotheek in Oldehove is daar met nog 33 andere bibliotheken in de provincie Groningen bij aangesloten. Door deze samenwerking blijft het aanbod van boeken actueel en op peil. Boeken kunnen daarnaast op aanvraag ‘gereserveerd’ worden, als ze geen onderdeel uitmaken van het aanbod van de circa 2600 boeken, die al in de bibliotheek in Oldehove aanwezig zijn. Voor de kosten hoeven de inwoners van Oldehove de bibliotheek niet links te laten liggen. Tot 18 jaar is het lenen van boeken zelfs gratis. Boven de 18 jaar kost een lidmaatschap nog geen 5 Euro per maand. Alle ingrediënten om meer mensen aan het lezen te krijgen, zijn dus in Oldehove aanwezig. Het belang van boeken lezen en het behoud van de bibliotheek behoeft verder geen betoog. Als de inwoners van Oldehove hetzelfde enthousiasme als de knutselende kinderen aan de dag leggen, gaat het helemaal goed komen. Nieuwe leden en vrijwilligers zijn daarbij niet alleen zeer welkom, maar evenzeer essentieel. 

Afbeelding
Afbeelding

UIT DE KRANT