Een bezoekje bij de VPRO Tegenlicht meet-up in Zuidhorn

Afbeelding
Foto: Tieme Dekker
Ongenode Gast (On)genode gast

ZUIDHORN – De Ongenode Gast moet eerlijk bekennen dat hij vaak zonder enig nadenken het één en ander weggooit. Dat gaat na afgelopen woensdag veranderen. Op die dag meldde de Ongenode Gast zich in de bibliotheek aan de Jellemaweg in Zuidhorn, waar onder leiding van de Klimaatburgemeester van het Westerkwartier Sjors van Broekhuizen een soort meepraatsessie werd gehouden over de vraag hoe we onze kapotte consumptiemaatschappij nog kunnen repareren. De bijeenkomst kan gezien worden als een uitvloeisel van het VPRO-programma ‘Tegenlicht’ en werd georganiseerd in samenwerking met Biblionet Groningen, een overkoepelende organisatie, waarbij ook de bibliotheken in het Westerkwartier zijn aangesloten. De roep om meer duurzaamheid en het verrichten van inspanningen voor het behoud van onze planeet, wordt steeds luider. We kunnen en mogen daar onze oren en ogen niet meer voor sluiten en eenieder zal daar persoonlijk een bijdrage aan moeten leveren, zoveel is de Ongenode Gast tijdens de bijeenkomst wel duidelijk geworden. Klimaatburgemeester Van Broekhuizen uitte tijdens de bijeenkomst zorgen, maar aan het eind van de bijeenkomst maakte hij duidelijk, dat er ook zeker hoop is dat het tij nog gekeerd gaat worden. Zoals gezegd, we staan voor een hele grote uitdaging en er moet wel wat gebeuren. Om deze opvatting kracht bij te zetten werd bijvoorbeeld genoemd dat er jaarlijks 21 miljoen ton plastic afval in onze natuur wordt gedumpt. En de hoeveel kleding is wereldwijd enorm geëxplodeerd. In landen en werelddelen waar onze overtollige kleding naar toe gaat, is ook een gigantisch overschot. En wat te denken van de veel uiteenlopende elektrische apparatuur, welke door de mensheid wordt aangeschaft, maar op enig moment ook weer wordt gedumpt. Dit wordt ook wel e-waste genoemd. Natuurlijk wordt er meer en meer gerecycled, maar daarin alleen schuilt zeker niet de oplossing. Het zijn vooral de immense productieprocessen, welke een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de aarde. Om aan de huidige vraag aan grondstoffen te kunnen voldoen, zijn er eigenlijk vier aardbollen nodig. En er is er maar één. Naast een serie andere maatregelen, zal vooral de productie van de vele gebruiksvoorwerpen drastisch omlaag moeten en daar kan eenieder een bijdrage aanleveren. Het productieproces herhaalt zich telkens weer en gaat gepaard met veel bomenkap, CO2-uitstoot, energiegebruik en dergelijke. De aarde warmt steeds meer en ook steeds sneller op, waardoor de ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Het wordt steeds warmer en droger en het leefgebied van mens en dier wordt steeds kleiner. Het terugdringen van de enorme productie kan alleen als de overheid, het bedrijfsleven en ieder individu daarin samenwerkt. We moeten minder kopen en tevreden zijn met wat we al hebben. Vraag je zelf af wat overbodig is. Minder vraag zal tot minder productie gaan leiden. Auto’s staan bijvoorbeeld 95 procent van de tijd stil en worden dus maar 5 procent van de tijd effectief gebruikt. Deelauto’s kunnen bijdragen aan de noodzakelijke oplossing. Ook moet de levensduur van producten verlengd worden. Nu wordt vaak bewust slechtere kwaliteit geleverd, zodat er eerder vernieuwd moet worden. Repareren in plaats van weggooien helpt ook enorm. In de bibliotheken van Marum en Grootegast is al sprake van een ‘maakplaats’, waar door vrijwilligers gratis reparaties aan defecte voorwerpen worden uitgevoerd. Eén van die vrijwilligers, Jos van Bakel was zelfs aanwezig om daar enig inzicht over te geven. Verder waren Coen Ronde en Reinier Brouwer aanwezig. Zij zijn al wat langer betrokken bij de initiatieven om mensen bewust te maken van de geschetste problematiek. Agnes Boekema en Tineke Goossens, werkzaam bij bibliotheken in het Westerkwartier, hebben de avond georganiseerd. Ze denken alweer na over een belangwekkend onderwerp voor de volgende meet-up, welke op 3 oktober in de bibliotheek in Zuidhorn wordt gehouden. Voor het onderwerp van afgelopen woensdag wordt het terecht van groot belang geacht, dat op scholen onze kinderen bewust gemaakt worden van de schadelijke effecten van de wegwerpmaatschappij en daarbij worden aangespoord om hun gedrag daarop aan te passen. Maar de oplossing begint bij eenieder zelf. Ongenode Gast is er al mee begonnen. De aarde is te mooi om verloren te laten gaan.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

UIT DE KRANT