“Nautilus College brengt vernieuwend onderwijs in het Westerkwartier”

Afbeelding
voorpagina groningen
Quadraten aan de slag met talent
WESTERKWARTIER – Het Westerkwartier krijgt er na de zomer een nieuwe vorm van onderwijs bij. Stichting Quadraten brengt het plan ‘vernieuwend onderwijs’ in de praktijk en zal na de komende zomervakantie het Nautilus College opstarten. Twee jaar geleden werd het idee gelanceerd door Caro Cordes en Suzanne van Sleen die buiten de gestelde kaders dachten en kinderen ‘onderwijs op maat’ wilden aanbieden. Een idee waarvoor uiteindelijk aansluiting werd gezocht bij Quadraten die het plan –in samenwerking met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen- hebben doorontwikkeld naar de huidige vorm.
“Daar is een haalbaarheidsonderzoek aan vooraf gegaan”, duidt Gerrit Rotman, bestuurder van Stichting Quadraten. “Voordat je met een nieuwe vorm van onderwijs kan beginnen moet je een goed concept hebben. Er moet namelijk kwalitatief goed onderwijs worden geboden, dat aan de wet- en regelgeving voldoet.” Eisen vanuit de overheid waaraan het oorspronkelijke plan twee jaar geleden niet op alle vlakken voldeed. “Onderwijsspecialisten hebben daarnaar gekeken en vastgesteld dat er toch aan het concept gesleuteld moest worden om het aan de richtlijnen te kunnen laten voldoen. Het heeft geresulteerd in een werkbaar plan dat straks na de zomer realiteit gaat worden.” Het Nautilus College wordt een school met een doorgaande onderwijslijn, stelt Rotman. “Dus geen klassen. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs lopen in elkaar over, waardoor leerlingen na ‘groep 8’ niet meer hoeven te verkassen naar een andere school. Het Nautilus College streeft ernaar om een basis- en middelbare school te zijn, waarbij kinderen onder één dak drempelloos kunnen doorstromen.” Voor elke leerling wordt een onderwijsplan gemaakt, op maat, waarin wordt gekeken naar de talenten van die leerling. Het is de bedoeling dat twee lijnen samenkomen in het plan. Rotman: “Enerzijds moeten leerlingen natuurlijk de basisvaardigheden aangeleerd krijgen. Vakken als rekenen, aardrijkskunde en taal worden zeker aangeleerd zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat graag ziet. Uiteindelijk betalen zij ook de rekening en hebben wij -als Quadraten- aan de gestelde regels te voldoen. Daarnaast krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Alle kinderen hebben talenten. Voor de één is dat techniek, de ander heeft meer met muziek. Om de kinderen optimaal uit te dagen en hun ontwikkelingskansen te vergroten geven wij ze op het Nautilus College de mogelijkheid om zich richting hun talenten te ontwikkelen.” Het persoonlijk maken van onderwijs, vat Rotman het samen. De school wil aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van kinderen die worden uitgedaagd om steeds een stap verder te zetten, nieuwsgierig te zijn, kritisch na te denken, zich te verwonderen, problemen op te lossen, te redeneren en verbanden te leggen. Om goed middelbaar onderwijs te kunnen waarborgen worden binnenkort gesprekken opgestart met diverse middelbare scholen in de buurt, waaronder rsg de Borgen, Terra Oldekerk en het Lauwers College in Grijpskerk. “Tevens zijn we aanbeland in het stadium van werven”, vertelt Rotman. “Daarbij is het niet langer de vraag óf we het gaan doen, maar met hoeveel we het gaan doen. We gáán beginnen na de zomer, ook al hebben we weinig leerlingen om mee te beginnen. Dit is een concept dat moet groeien en die ruimte krijgt het ook.” De komende periode worden er meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd, meldt Rotman. “Daarmee hopen we ouders van mogelijke leerlingen te interesseren voor deze vorm van vernieuwend onderwijs.” De leerlingen starten met twee leerkrachten die de kwaliteiten en vaardigheden hebben om deze vorm van onderwijs aan te kunnen bieden. “Binnen Quadraten hebben we 550 leerkrachten”, weet Rotman. “Natuurlijk kijken we of de juiste leraren met de passende vaardigheden al in huis hebben. Deze worden vervolgens goed voorbereid en ‘klaargestoomd’ om de nieuwe school te ontwikkelen. Dat is een behoorlijk grote uitdaging. Maar als leraar je eigen school opbouwen, laten we eerlijk zijn, het is ook een mooie uitdaging.”
Als meest voor de hand liggende locatie wordt het voormalige schoolgebouw van Het Anker aan de Geert Waldastraat in Zuidhorn genoemd. Al houdt Gerrit Rotman hier een slag om de arm. “Ik wil best zeggen dat dit gebouw ons richtpunt is”, zegt hij. “Maar helemaal zeker is dat nog niet. Deze locatie wordt nu gebruikt door een andere school (GBS de Brug red.) die het als tijdelijk onderkomen gebruikt, zolang hun eigen schoolgebouw verbouwd wordt. Wat er daarna gebeurt moeten we nog even afwachten.” Het Anker is als schoolgebouw verouderd en zal –deels- opgeknapt moeten worden, wil er structureel onderwijs gegeven worden. De gemeente Zuidhorn boog zich hier voor de jaarwisseling al over. Het Nautilus college wil vijftig weken, vijf dagen per week open zijn en nauw samenwerken met voor- en naschoolse opvang om ouders –en kinderen- een zo flexibel mogelijk lesrooster aan te kunnen bieden.
“Het concept is niet langer 100 procent de onze”
ZUIDHORN – De oorspronkelijke initiatiefnemers Caro Cordes en Suzanne van Sleen zijn inmiddels niet langer betrokken bij het project ‘vernieuwend onderwijs’. “We zijn een samenwerking met Quadraten aangegaan, we hebben deelgenomen aan diverse gesprekken en hebben ook in het kersteam gezeten”, vertelt Caro Cordes. “Uiteindelijk heeft Quadraten het naar zich toe getrokken en is het concept zo veranderd dat het niet langer 100 procent de onze is. Wij wilden samenwerken met de ouders binnen een concept dat ten aller tijde in ontwikkeling zou zijn. Quadraten heeft het concept herschreven en er een meer gesloten concept van gemaakt.” Jammer, vindt ze. “Op een gegeven moment hadden wij 104 kinderen aangemeld. Deze ouders hadden de intentie om hun zoon of dochter in te schrijven zodra de school van start zou gaan. Dat is nu weg.” Boos is Cordes niet om de breuk met Quadraten. “Wel voel ik mij een beetje beroofd”, zegt ze. “Ze zijn er toch –een soort van- vandoor gegaan met ons concept. Ik hoop dat de mensen die het nu gaan uitrollen beseffen dat er een aandere denkwijze nodig is om te kunnen slagen. Dat zij het idee van ‘klassen’ en ‘leeftijden’ los kunnen laten en puur naar het talent kijken.” Zelf is Cordes bezig met haar eigen droom; vernieuwend onderwijs zoals zij dat graag ziet. “In de regio zie je steeds meer van dit soort initiatieven slagen”, besluit ze. “Dat kan hier ook. Daar ben ik van overtuigd.”

UIT DE KRANT