Schoolgebouw GBS De Brug krijgt broodnodige uitbreiding

Afbeelding
voorpagina groningen
Voormalig schoolgebouw Het Anker in ere hersteld
ZUIDHORN – De gemeenteraad van Zuidhorn is akkoord gegaan met het voorstel van het college om ruim 684.000 euro beschikbaar te stellen om het basisonderwijs in Zuidhorn te helpen. Van het geld moet het schoolgebouw van GBS De Brug worden uitgebreid. Tevens is er geld beschikbaar voor het reactiveren van het voormalige schoolgebouw van Het Anker aan de Geert Waldastraat. Kostenplaatje: liefst 330.000 euro.
De gereformeerde basisschool De Brug maakt sinds de sluiting van de gereformeerde basisscholen in Enumatil, Noordhorn en Aduard een flinke groei door. Verwacht wordt dat het leerlingenaantal de komende jaren oploopt van 233 nu tot 287 over tien jaar. Daardoor heeft de school ‘recht’ op twee extra lokalen waarvan de realisatie in 2019 moet beginnen. Gedurende die periode wordt een aantal klassen ondergebracht in het voormalige schoolgebouw van Het Anker, waar zij vier lokalen tot hun beschikking krijgen. De overige drie lokalen zijn in principe bestemd om onderdak te bieden aan Vernieuwend Onderwijs Zuidhorn, maar kunnen eventueel ook ingezet worden voor tijdelijke huisvesting van klassen van brede school De Noordster. De brede school kampt met ruimtegebrek en heeft momenteel al ruimtes ingericht als leslokaal die daar niet voor bestemd zijn. Nadat de bouwwerkzaamheden bij De Brug zijn afgerond verdelen De Noordster en Vernieuwend Onderwijs de leslokalen in Het Anker. Een opmerkelijke keuze van het college, vindt CDA-raadslid Annejet Jansma. “Drie jaar geleden waren leraren en ouders blij van het oude gebouw af te zijn. En nu nemen we het weer in gebruik?” Het opnieuw in gebruik nemen gaat gepaard met een forse investering, valt te lezen in het voorstel. Liefst 330.000 euro heeft het college uitgetrokken om Het Anker weer gebruiksklaar te maken. Een flink bedrag, aldus het college, maar aanzienlijk minder dan wat een permanente uitbreiding van de Noordster zou kosten. “Bovendien”, zo schetst wethouder Henk Bakker, “zitten er veel complexiteiten aan de uitbreiding van De Noordster. Er moet veel omgebouwd worden. Ooit is gezegd dat we eventueel kunnen uitbreiden met vier lokalen. Maar volgens mij is daar nooit bij gezegd wat dat zou gaan kosten.” Veel dus, luidt de conclusie van de wethouder. De opknapbeurt voor Het Anker moet op korte termijn aanvangen, zegt Bakker. “Want Het Anker moet klaar zijn voordat we in 2019 beginnen met het uitbreiden van GBS De Brug.” Bewoners van de Geert Waldastraat zijn inmiddels ingelicht over de plannen van het college. Volgens de wethouder reageerden zij overwegend positief op de boodschap dat er straks weer een school in hun straat staat. “Al zal het ongetwijfeld even wennen zijn dat al die ouders hun kinderen weer naar school brengen in de Geert Waldastraat. Het is toch een stapje terug in de tijd.”
Onduidelijkheid heerst omtrent Vernieuwend Onderwijs
ZUIDHORN – Bij het huisvestingsonderwerp van de scholen sprak Caro Cordes de raad toe. Sinds 2016 is zij bezig met het opzetten van Vernieuwend Onderwijs (VO) in Zuidhorn. Een schoolsysteem waarbij het kind centraal staat en meer vrijheden geniet dan in het standaard basisonderwijs. VO had zich aangesloten bij Quadraten –de gefuseerde organisatie bestaande uit Westerwijs en Penta Primair- om zo deel uit te maken van een grotere en gerenommeerde organisatie. Een gelukkig huwelijk werd het niet, blijkt uit de woorden van Cordes. “Quadraten beschouwd ons niet als volwaardig partner en heeft de samenwerking eenzijdig opgezegd”, meldt Cordes. “Bijzonder jammer. Zeker omdat er nog een gesprek met de wethouder in het verschiet ligt.” Door de problemen zegt Cordes geen inzicht meer te hebben in de hoeveelheid aanmeldingen die VO heeft gehad. “Deze cijfers zijn bekend bij Quadraten, maar wij hebben hier geen toegang meer toe”, vertelt ze. Het gevolg van de situatie is dat de huisvesting van VO Zuidhorn voor de tweede keer op de lange baan dreigt te worden geschoven. “En dat is een slecht signaal richting de mensen die zich in 2016 al hebben aangemeld”, vindt Cordes.

UIT DE KRANT