Sociaal werk de Schans is er voor en door mensen

Afbeelding
Nieuws

WESTERKWARTIER – Tegelijk met de fusie van de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek, Marum en een deel van Winsum, ontving Sociaal Werk De Schans in 2018 de aanbesteding om het sociaal werk binnen de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier uit te gaan voeren. Directeur Joep Schuringa blikt terug op de afgelopen vier jaar.
Tot en met 2018 was er in elke gemeente voor de uitvoering van het sociaal werk een aparte welzijnsorganisatie. Er werd besloten aan te besteden voor de nieuwe gemeente Westerkwartier, zodat die één organisatie had voor het sociaal werk. Vier jaar na de start is Schuringa trots op de organisatie als geheel. ‘De gemeente Westerkwartier is onze opdrachtgever. Met hen en andere partners werken we strategisch samen aan de maatschappelijke opgaven. Daarnaast verantwoorden we als opdrachtnemer onze inzet en resultaten aan de gemeente. Deze samenwerking verloopt erg prettig en maakt het mogelijk de goede dingen te doen voor onze inwoners.’
De Schans werkt vanuit het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’. Dit was onderdeel van de opdracht vanuit de gemeente. Positieve gezondheid is een relatief jonge stroming binnen de gezondheidszorg. Schuringa: ‘Het betreft een bredere kijk op gezondheid waarbij het accent niet zo nadrukkelijk ligt op de problemen die mensen ervaren, maar juist op de mens zelf. Centraal staat de eigen regie, waarbij de focus ligt op dat wat hun leven betekenisvol maakt.’ Voor Schuringa, een sociaal werker in hart en nieren, was het gelijk duidelijk dat de nieuwe organisatie positieve gezondheid als uitgangspunt zou nemen. Ook was hij voornemens de organisatie laagdrempelig en toegankelijk in te richten. Schuringa: ‘We vonden het belangrijk om dicht bij de mensen te blijven, om deze reden is er in elke voormalige gemeente een locatie van De Schans gevestigd. Die laagdrempeligheid kun je alleen klaarspelen wanneer je je als organisatie midden in de samenleving bevindt.’
Schuringa studeerde in 2002 af als maatschappelijk werker. Na deze opleiding besloot hij de masteropleiding Pedagogiek te gaan volgen. Na afronding van zijn master vertrok hij naar de Verenigde Staten om daar als counselor op een school te werken. Hij werkte onder andere met jongeren die verstrikt zijn geraakt in bendeproblematiek. In totaal werkte hij meer dan tien jaar met jongeren. Op latere leeftijd kwam hij erachter dat hij ook vanuit andere rollen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Hij kwam in diverse leidinggevende posities terecht om vervolgens na de aanbesteding als Kwartiermaker binnen de Tintengroep aan de slag te gaan. Uiteindelijk leidde de toegekende aanbesteding tot zijn positie als directeur bij Sociaal Werk De Schans. ‘Het was even wennen aan deze nieuwe rol. Maar het was erg fijn om ervaring vanuit het werkveld mee te kunnen nemen. Ik heb gemerkt dat je op een hele andere manier een impactvolle bijdrage kunt leveren aan de samenleving. Ik probeer elke week bewust te reflecteren op mijn eigen handelen maar ook op het procesmatige element van mijn functie. Zijn we nog op de goede weg? Hebben we de juiste mensen op de juiste plek zitten? Waar kunnen we wel en geen invloed op uitoefenen? Deze vragen houden mij als mens en directeur scherp.’
Wat veel mensen niet weten is dat de naam van De Schans zorgvuldig is gekozen. Historisch gezien biedt een schans bescherming. Het is een omgeving waar inwoners met en voor elkaar zorgen voor een veilige en zorgzame samenleving. In het Westerkwartier zijn verschillende schansen of restanten ervan te vinden, waaronder bij de Aduarderzijlen, Lettelbert en Enumatil. Dit idee sluit naadloos aan bij de visie van De Schans. ‘We doen het samen, het is niet zo dat mensen alleen maar wat bij ons komen halen. Ze kunnen ook wat komen brengen. Van hun ervaringen leren we weer. Wanneer we iemand niet de juiste hulp kunnen bieden, kijken we samen met de betreffende persoon naar alternatieven. Hoe krijgen we jou samen op de juiste plek? Dat naar elkaar omkijken is een belangrijk onderdeel van de organisatie. We hopen dit de komende jaren nog verder te mogen verstevigen. Mensen weten ons te vinden, onze rol is duidelijk. Maar we willen scherp blijven en een laagdrempelige, voorliggende voorziening blijven.’ Het meest trots is Schuringa op de bevlogenheid van alle sociaal werkers en de vrijwilligers. ‘Ze werken allemaal vanuit een intrinsieke motivatie, met hun hart. Daar ben ik enorm trots op.’

UIT DE KRANT