Kwartiermaker Joep Schuringa over toekomst welzijnswerk Westerkwartier

Afbeelding
Nieuws
“De Schans moet onderdeel worden van de samenleving”
GIETEN/WESTERKWARTIER – “Volgende keer spreken we echt af in het Westerkwartier”, verontschuldigt kwartiermaker en toekomstig manager Joep Schuringa zich lachend. Het is druk op het hoofdkantoor van de Tintengroep in Gieten, waar Schuringa druk bezig is met het verzorgen van een ‘warme landing’ voor de Sociaal Werk De Schans in het toekomstige werkgebied. De stichting mag na de jaarwisseling het welzijnswerk gaan verzorgen in de toekomstige gemeente Westerkwartier. “Daarvoor moet er nog heel wat gebeuren”, weet Schuringa. “Het gaat goed komen! Maar het zorgt er wel voor dat we nu eerst in Gieten zitten. Ook straks staan er weer talloze sollicitatiegesprekken op het programma om te zorgen dat we in het Westerkwartier arriveren met voldoende kennis, kunde én handen.”
Eenmalig naar Gieten dus. Overmacht, want druk met de voorbereidingen. Hetzij Schuringa en Tinten vergeven. “We gaan straks serieus naar de dorpen toe”, belooft hij. “Met meerdere integrale teams. Wij denken niet per se aan één centrale plek, maar aan spreekuren en bijeenkomsten in de dorpen zelf. Natuurlijk gaan we niet redden om in elk van de 41 dorpen een team te posteren. Is ook niet nodig, denk ik. Wat wel nodig is, is het opzetten van een organisatie die mobiel en flexibel is. Die kan schuiven en in staat is lokaal te opereren en naar de mensen toe te komen.” Het opzetten van die organisatie ligt in de handen van Joep Schuringa, die na 1 januari ook als manager aan het roer blijft staan. “Als kwartiermaker mag ik mij daarmee bezig houden”, vertelt hij. “Druk. Zeker. Maar ook mooi om te doen. Wij hebben een visie en die mogen wij straks gaan uitrollen in de gemeente Westerkwartier. Het opzetten en het verbinden vooraf doe ik graag.”
Alhoewel we ons bevinden in het hoofdkantoor van de Tintengroep, wenst Schuringa te spreken over Sociaal Werk De Schans. “Tinten is de overkoepelende organisatie”, legt hij uit. “Tinten faciliteert, ondersteunt en coördineert tussen de lokale organisaties. In totaal werken hier zo’n 750 medewerkers, veelal voor lokale stichtingen en organisaties. Voor het Westerkwartier praten we over De Schans. Zij gaan het welzijnswerk uitvoeren. In de gemeente Westerkwartier, lokaal en dichtbij de inwoners. Medewerkers komen daar ook in dienst, zodat lokale kennis en kunde ook lokaal benut wordt.” In de aanbesteding was de wens vanuit de gemeente opgenomen dat zoveel mogelijk lokale kennis en kunde behouden blijft voor en in het Westerkwartier. De vraag wat er met de ontslagen medewerkers van SPiNN en Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn gaat gebeuren schuiven we graag door naar de kwartiermaker. “In alle redelijkheid kan en mag ik daar geen uitspraken over doen”, antwoordt Schuringa. “We zitten nu midden in de sollicitatieprocedure. Wat ik wel kan vertellen is dat wij de vacatures voor De Schans breed onder de aandacht hebben gebracht. We zijn naar de medewerkers van de latende partijen toegegaan en hebben presentaties gegeven over wie wij zijn en wat wij doen. Uiteraard zijn zij ook ingelicht over de vacatures en de mogelijkheden om daarop te reageren.
Het klopt dat wij een nieuwe opdracht hebben meegekregen van de Westerkwartiergemeenten. En dat vanuit de gemeente de wens is uitgesproken om daarin zoveel mogelijk lokale kennis en kunde te behouden dan wel meenemen. Bij het aannemen van mensen houden we daar rekening mee. De functie-eisen die we stellen zijn geformuleerd op basis van onze opdracht. Op jouw vraag of er voor iedere werknemer van SPiNN en SWgZ plek is bij De Schans kan ik nu alleen antwoorden dat zij de voorwaarde ‘lokale kennis’ aftikken. Verder moet het zogenaamde totale plaatje kloppen. We gaan werken vanuit integrale teams, de mensen die we aannemen moeten in die visie passen. Past de persoon dus bij onze opdracht, bij onze visie en misschien nog wel belangrijker: passen wij bij hem of haar?” De juiste mensen op de juiste plekken neerzetten, herhaalt Schuringa. “Als je een warme landing wilt -en dat willen wij- dan moet je gemotiveerde mensen hebben. Die zijn er. Daarom ook: het gaat helemaal goed komen!”
In de vier Westerkwartiergemeenten hebben diverse organisaties de afgelopen jaren op eigen wijze invulling gegeven aan de basisondersteuning en het welbevinden in de gemeenten. Veelal naar volle tevredenheid van de doelgroepen die zij tot aan de gemeentelijke herindeling bedienen. “Daar willen wij een goed vervolg aan geven”, stelt Schuringa. “Van De Schans mag men verwachten dat wij op een laagdrempelige manier de basisondersteuning uitvoeren. Lokaal en dichtbij, waarbij wij onze teams goed zullen verspreiden over de hele gemeente. Men mag ook verwachten dat wij professioneel en verbindend zijn. Ondersteunend ook. We hopen dat vrijwilligers en burgers ons weten te vinden met goede initiatieven en hulpvragen, zodat wij adequaat kunnen handelen.” Het zijn twee facetten van het welzijnswerk die Schuringa benoemt en die uitleg verdienen. “De Schans gaat vrijwilligers en burgers ondersteunen die hun leefomgeving een stukje mooier kunnen maken. Verbeteren. Dat doen wij door informatie, advies en indien nodig een helpende hand toe te reiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief bij de initiatiefnemers blijft liggen. Wij helpen zonder voorop te lopen. En als het gaat om hulpvragen. Voor elke hulpvraag kunnen de inwoners van het Westerkwartier straks bij ons terecht. Dan kijken wij of wij de expertise intern beschikbaar hebben. Zo niet? Dan begeleiden wij mensen zodat zij wél op de juiste plek terechtkomen en de nodige hulp krijgen.” Ook sport, bewegen en gezondheid staat op de agenda van De Schans, meldt Schuringa. “Voor alle doelgroepen; dus ouderen, jongeren én mensen met een beperking. Het is belangrijk om mensen die te weinig bewegen, allicht een drempel ervaren, in beweging te krijgen. Daarin hebben wij als organisatie zeker een rol. Dat er initiatieven bestaan, zoals een wandelgroep in Doezum en Oldekerk, is super! Dat ondersteunen wij graag. Maar daar waar het niet lukt om iets op te zetten komen wij graag een handje helpen.” Het draait om de mensen, vindt Schuringa. “De grote vragen luiden: hoe vergroten we het gevoel van welbevinden, gezondheid en geluk in het Westerkwartier? Hoe realiseren wij een samenleving waar iedereen in mee kan doen? Deze vragen blijven wij stellen. Zeker ook aan onszelf. Want we doen dit voor de inwoners.”
Joep Schuringa is blij de gunning te hebben gekregen. “De afgelopen zes weken, want zolang zijn we al onderweg, is er hard gewerkt aan het opzetten van een organisatie die er na de jaarwisseling zeker gaat staan. Wij vinden het belangrijk om direct goed voor de dag te komen. De al genoemde warme landing is essentieel. Daarna willen we uitgroeien en een onderdeel worden van de samenleving. Met de juiste mensen op de juiste plekken, dat kan ik niet genoeg benadrukken.” We worden vriendelijk uitgelaten en krijgen een belofte mee: “Tot snel. In het Westerkwartier. Dit was overmacht, maar we komen binnenkort naar jullie toe in het Westerkwartier. Want dat is waar wij ook graag willen zijn. Dichtbij.”

UIT DE KRANT