Raad Zuidhorn ziet christelijk en openbaar onderwijs graag samengaan

Nieuws

Grootegaster raadsleden houden vast aan één school per dorp

ZUIDHORN – Een meerderheid van de gemeenteraadsleden van Zuidhorn lijkt niets te zien in het in stand houden van een christelijke en openbare school in een dorp, als daardoor de kans bestaat dat beide scholen verdwijnen. Dat bleek maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering toen het Regionaal Integraal Huisvestingsplan besproken werd. Alleen de ChristenUnie hield strak vast aan de identiteit van gereformeerde scholen.

Het is zonneklaar dat de verzuiling een achterhaald idee is,” zei raadslid André Hatzman. “Het wederzijds begrip neemt toe als scholen samen verder gaan. Wij gaan voor samenwerking. Op die manier kun je scholen mogelijk openhouden. Dit rapport is daarmee een gezamenlijk antwoord op de krimp.” Wel wil het raadslid het graag op tijd van de schoolbesturen weten als zij gaan sluiten, zodat niet teveel geld aan boekwaarde verloren gaat. Raadslid Henk Bakker (GL) was het eens met Hatzman. “Het is jammer dat het gereformeerd onderwijs in zijn eigen zuil blijft hangen. Het is fijn dat ze meepraten, maar er is een veel actievere vorm van participatie nodig.”

Uiteindelijk konden de raadsleden voor het plan stemmen. Wel was er nog even tumult over uitspraken van de directeur van Westerwijs. Raadsleden vroegen zich af of hij eigenlijk wel achter het huidige plan stond. Wethouder Bert Nederveen: “Deze wethouder heeft daar met belangstelling en enige verbazing kennis van genomen. Vandaag hebben alle onderwijswethouders met hem een gesprek daarover gehad. Daarin bleek dat Westerwijs weldegelijk achter dit plan staat. Het plan wordt door alle partijen gedragen.”

Grootegast wil scholen behouden

In de gemeente Grootegast werd een dag later dezelfde discussie gevoerd. Daar hielden de partijen in de raad strenger vast aan het in stand houden van minimaal één school per dorp. Raadslid Siebrand Douma (CDA) was er niet van overtuigd dat grotere scholen automatisch beter zijn. “Gelukkig is de ondergrens van 100 leerlingen van de baan, maar de gehanteerde ondergrens van 80 leerlingen lijkt ons niet wijs. In dit rapport voert die grens de boventoon.” Hij veronderstelde dat onderwijs verbeterd kan worden wanneer gebruik gemaakt gaat worden van moderne communicatiemiddelen. Zijn partij ging dan ook niet akkoord met het plan.

De andere fracties in de gemeenteraad deden dat wel. Volgens Jan Wessels (GL) geeft het rapport juist ‘een stukje realisme’ weer. Toch waren er ook bij de andere partijen twijfels over de ondergrens van het leerlingenaantal. Daarom diende de ChristenUnie een amendement in om schriftelijk vast te leggen dat bij sluiting niet alleen naar de ondergrens wordt gekeken, maar ook naar de kwaliteit van het onderwijs. Het amendement werd ondersteund door alle fracties, al had wethouder Kor de Wagt (PvdA) even daarvoor al gezegd dat hier sowieso naar gekeken wordt.

UIT DE KRANT