Meerderheid raad Zuidhorn ziet herindeling wel zitten

Nieuws

ZUIDHORN – Dat Grootegast, Marum en Leek voor een herindeling zijn stond al vast. Wat in Zuidhorn zou gebeuren, bleef ongewis. Tot afgelopen maandagavond. Waar raadsleden maandenlang de boot af probeerden te houden, tekende een meerderheid braaf bij het denkbeeldige kruisje. Hoewel meerdere raadsleden een herindeling wel zien zitten, komen er eerst nog allerlei onderzoeken.

De raadsleden hadden maandag weer vele woorden nodig om bij hun punt te komen. Toch tekende gedurende de avond langzaam een meerderheid zich af voor herindeling. Voor het CDA was dat geen optie. Volgens fractievoorzitter Hilda Meijer (CDA) kan de gemeente Zuidhorn beter voor een ambtelijke fusie op Westerkwartier-niveau gaan. “Herindeling is pas aan de orde wanneer is voldaan aan de voorwaarden,” zei ze. Zo wil ze de huidige financiële situatie weten en moet er ook een onderzoek komen naar een herindelingsvariant met De Marne en Winsum.

Voor de ChristenUnie was het allemaal duidelijker. Deze partij gaat voor een herindeling in het Westerkwartier, waar het landschap Middag Humsterland deel van uit gaat maken. “Er moet aandacht blijven voor alle kernen,” stelde voorman Hans Schipper. Volgens het raadslid moeten gemeenten veel meer ruimte krijgen in de herindelingsdiscussie. Ook pleitte hij voor een onderzoek naar een fusie met De Marne en Winsum.

Wie een verrassende wending maakte was de PvdA. Voorman André Hatzman deed dit na de verschillen informatieavonden, die de gemeente organiseerde. “Herindeling leeft veel minder onder inwoners dan gedacht. Ook is er minder tegenstand dan gedacht,” zei hij. Hatzman gaf aan teleurgesteld te zijn in het feit dat samenwerking tussen de verschillende gemeenten de afgelopen tijd moeizaam ging.

Van de VVD was al bekend dat deze partij voor herindeling is. Volgens René Westerhof-Dijkinga gaat de huidige vorm niet ver genoeg. Hij ziet heil in een samenvoeging met de gemeente De Marne en Winsum bij het Westerkwartier. Voor D66 gold vrijwel hetzelfde. Voorman Harrie Rutgers benadrukte daarbij dat er aandacht moet blijven voor ‘kleinschalig samenleven’.

Fel tegenstander van het plan is GroenLinks. Deze partij vindt het voldoende om steviger in te zetten op de samenwerking tussen de vier gemeenten. “De burger moet het uitgangspunt zijn en niet het sluitstuk,” verkondigde Klaas-Wybo van der Hoek. De partij diende dan ook verschillende moties in. Zo is zij ervan overtuigd dat herindeling op dit moment geen prioriteit heeft voor de gemeente Zuidhorn.

De houding van GroenLinks zorgde voor irritatie bij de overige raadsleden. “U bent een beetje populistisch,” zei Rutgers. “Dat is heel jammer, want het intellect is bij u wel aanwezig. Sommigen hebben een opleiding nodig om te leren spreken. Hier zou een opleiding om stiltes te laten vallen goed zijn.”

De komende tijd wil de raad het college diverse onderzoeken laten uitvoeren. Zo moet duidelijk worden wat de financiële situatie van alle gemeenten is, wordt gekeken of een herindeling met Winsum en De Marne mogelijk is en wil de raad van het Rijk en de provincie weten wie welke rol precies heeft. Unaniem waren de raadsleden over het feit dat bij een herindeling het gebied Middag Humsterland bij elkaar moet blijven.

UIT DE KRANT

Lees ook