Gemeente gaat in gesprek met inwoners over woonplannen Noordhorn en Ezinge

Afbeelding
Foto: Jan Medema
Gemeente Westerkwartier

NOORDHORN/EZINGE – De gemeente Westerkwartier is sinds 2021 bezig om voor verschillende dorpen een woonplan op te stellen. Dit gebeurt in samenspraak met de inwoners zelf. Nu is het de beurt aan de dorpen Noordhorn en Ezinge. Op 18 januari vindt een bijeenkomst plaats in Noordhorn en Ezinge zal op 25 januari rond de tafel gaan. Bij Noordhorn speelden eerder al zorgen, toen het dorp was meegenomen in de woonplannen van Zuidhorn-Briltil. Noordhorn werd genoemd, zonder dat de inwoners dit wisten. De gemeente houdt ook juist deze avond om dergelijke zorgen weg te kunnen nemen.

‘Veel informatie hebben we al, maar u kent uw dorp waarschijnlijk nog beter’, vermeldt de gemeente Westerkwartier in de uitnodiging aan de inwoners gericht. De gemeente hoopt dat door deze avonden duidelijk wordt waar de inwoners woningbouw willen hebben en waar niet. Door alle informatie te verzamelen, kan er een concept woonplan gemaakt worden, die later weer met de inwoners worden besproken. De gemeente tekende eerder al de Woondeal Regio Groningen-Assen, waarin staat dat er 170 tot 240 nieuwe woningen per jaar bijgebouwd moeten worden in de periode van 2022 tot en met 2030. Om zo snel mogelijk betaalbare woningen te kunnen aanbieden, heeft het college als plan om de eerste jaren niet maximaal 270 woningen bij te bouwen, maar 400. Het maken van een woonplan doet de gemeente vanuit hun Woonvisie 2020-2025 en het Woningmarktonderzoek 2020 tot en met 2029. Daarnaast vond er in 2021 een online enquête plaats onder alle inwoners van het Westerkwartier. Maar voordat er plannen worden gemaakt, wil de gemeente alle dorpen persoonlijk bij langs. Meer woningen, betekent automatisch ook een uitbreiding van een dorp. Kleine dorpskernen worden groter of groeien steeds meer tegen andere dorpen aan. In totaal wil de gemeente 2400 woningen bijbouwen.

Noordhorn positief

Mark Postema is voorzitter van Dorpsbelangen Noordhorn en is blij dat gemeente nieuwbouw voorbereidt. ‘Er speelden eerst zorgen onder inwoners, aangezien Noordhorn in de plannen van Zuidhorn-Briltil werden meegenomen. Maar dat is goed verklaarbaar aangezien we vrij dicht tegen de Oostergast aanzitten. Het is goed dat de gemeente de Noordhorners inspraak geeft. Ik hoor positieve geluiden.’ Postema verneemt dat er vooral veel behoefte is aan woonruimte voor jongeren. ‘Ze hebben op kamers gezeten of stichtten een gezin en willen graag weer terug naar dat dorpsgevoel. Noordhorn trekt ze, omdat ze er vandaan komen.’ Uit de eerdere enquête bleek dat er vooral behoefte is aan seniorenwoningen. Dat ligt anders in Noordhorn. ‘Als het aan ons ligt, zetten ze vooral in op betaalbare woningen voor jongeren. Wat voor type bouw dat gaat zijn hangt af van de betaalbaarheid. Veel vrijstaande woningen zullen niet toegankelijk zijn voor starters.’ De grootste zorg van de inwoners is dat er in korte tijd een complete woonwijk wordt gebouwd. De gemeente spreekt vooral van gefaseerd bouwen. ‘Daarom willen we als dorpsbelangen ook een vinger aan de pols wat betreft het proces. We zijn een kleine dorpskern en zijn blij met uitbreiding, maar dat moet in kleine stappen gebeuren.’ Postema ziet het woonplan ook als bestaanszekerheid voor de faciliteiten in het dorp. De kleine buurtsuper en de verenigingen hebben er alleen maar profijt van. ‘We zijn er ook klaar voor. Eindelijk wordt alle energie niet meer gestopt in de Oostergast, maar is Noordhorn een keer aan de beurt. Bang om vast te groeien aan Zuidhorn zijn we niet, want het kanaal dient als natuurlijke scheidingslijn. In Noordhorn staat iedereen voor elkaar en doen we aan no-nonsens. De noaberschap is groot. Dat kenmerkende gevoel gaat echt niet verdwijnen als we uitbreiden. Daar ben ik zeker van.’ Wethouder Hans Haze van de gemeente Westerkwartier zegt dat de plannen juist bedoeld zijn om samen met de inwoners te inventariseren waar de behoefte ligt. ‘Wij spreken het liefst over ‘meergeneratie’ woningen’. Woningen die zowel voor jongeren, senioren en andere doelgroepen gebouwd worden. Modulair, zodat ze naar behoefte en wens bouwtechnisch makkelijk aangepast kunnen worden naar de vraag en behoefte voor de toekomst.’

Ezinge legt oor te luister

Het bestuur van Dorpsbelangen Ezinge wil eerst de bijeenkomst afwachten voor zij conclusies trekken. ‘We willen niet vooroplopen, maar eerst de verwachtingen van de inwoners aanhoren. We leggen ons oor te luister in het dorp.’ Aldus Mia de Jong van dorpsbelangen. Zij hebben nog geen concreet beeld van de plannen en hopen dat de gemeente eerst de inwoners aan het woord laat. ‘Laten we er maar niet vanuit gaan dat er al een compleet plan klaarligt. Wij zijn eigenlijk best benieuwd en nieuwsgierig naar de plannen. Echt iets concreets is er nog niet, maar daar is juist de bijeenkomst ook voor.’ Het is voor Ezinge nog gissen, maar de inwoners gaan er open in. ‘We staan open voor alle ideeën.’ Hoe positief het dorp is over de plannen is niet bekend. Het wierdedorp kent al jaren een daling van het inwoneraantal. Nieuwe woningbouw kan dit stimuleren. Ezinge behoort sinds de herindeling vijf jaar geleden bij de gemeente Westerkwartier. Onlangs werden enkele huurwoningen overgenomen door Wold & Waard. Een belangrijke stap in de transitie naar het Westerkwartier.

Veel maatwerk

‘In de basis is het de bedoeling om dertig procent sociale huurwoningen te bouwen, veertig procent middenhuur of betaalbare koop en veertig procent vrije sector.’ Dit valt ook te lezen in alle dorpsplannen die op de website van de gemeente te vinden zijn. In 2021 stelde de raad voor om voor elk dorp een woonplan te maken. Haze: ‘Hierbij brengen we samen met bewoners potentiële locaties in beeld en wordt er gekeken naar de behoefte van het dorp. De plannen kunnen ook weer gebruikt worden om in bredere zin naar behoud van voorzieningen in het dorp te kijken voor nu en in de toekomst.’ De gemeente heeft tot nu toe mogen ervaren dat de inwoners erg betrokken zijn bij hun leefomgeving en stelt dat zeer op prijs. ‘Na de inventarisatie wordt een concept woonplan opgesteld welke weer wordt voorgelegd aan het dorp om tot een definitieve versie te komen. Kortom, de mening van de inwoner telt en we roepen daarom ook iedereen op om te komen’, aldus de wethouder. Haze had liever gezien dat de landelijke Woondeal meer over de uitvoering zal gaan. ‘De Woondeal die gesloten is met demissionair minister De Jonge is tot nu toe grotendeels een papieren tijger gebleken voor de randlanden van Nederland. Het gaat met name over aantallen en wat mij betreft veel te weinig over de uitvoering. Er moet met name voor de plattelandsgemeenten, met een heel andere opgave voor de toekomst dan de grote steden en kernen, veel meer maatwerk geboden worden. ‘Even een straatje bijbouwen’ klinkt eenvoudig, maar is in de praktijk ingewikkeld qua regelgeving en behoud van de eigenheid van onze dorpen. Daarbij speelt ook de bereikbaarheid van het platteland een grote rol. Wie weet wat het nieuwe kabinet ons gaan brengen.’

Afbeelding

UIT DE KRANT