Woonplan Grijpskerk biedt mogelijkheden maar roept veel vragen op

Afbeelding
actueel

GRIJPSKERK - Op 4 december kwamen circa 125 inwoners van Grijpskerk en omgeving naar de Nieuwe Wierde om informatie in te winnen over toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt in het dorp. Bureau KAW heeft in opdracht van de gemeente Westerkwartier een woonplan opgesteld, mede op basis van de input van bewoners en de Dorpsraad Grijpskerk. Op een kaart van Grijpskerk werd met gekleurde vlekken aangegeven waar mogelijk gebouwd kan worden, al riepen een aantal locaties bij het aanwezige publiek de vragen op. Burgers hebben tot 8 januari 2024 de kans om schriftelijk te reageren op het plan.

Dorpsraad Grijpskerk gaf voorafgaand aan de presentatie van KAW een terugkoppeling van de bewoners-enquête die eerder werd gehouden. Uit ruim 125 reacties bleek dat er behoefte is aan meer woningen in het dorp. Er wordt vooral gezocht naar ‘betaalbare’ koopwoningen en naar huurwoningen. Door te groeien hoopt het dorp ook de voorzieningen, zoals winkels, OV en scholen op peil kunnen houden.

Bestuurslid Johan Stevens, die de avond presenteerde, gaf aan: ‘We zijn erg blij met de reacties van de bewoners, die ons op het spoor zetten, waar we onze pijlen op moeten richten. Het bouwen van woningen, zodat mensen die dat graag willen, in Grijpskerk kunnen wonen staat daarbij voorop. Als we samen met bewoners en gemeente kunnen bepalen welke locaties wenselijken geschikt zijn, maken we een flinke stap vooruit!’ Stevens gaf ook aan dat er naast wonen andere onderwerpen zijn die het dorp en de Dorpsraad bezig houden:
 ‘Om het dorp leefbaar te houden willen we het onderling contact versterken door het inzetten van nieuwsbrieven, de website en het organiseren van ontmoetingen, zoals het 60Plus-café. We kijken ook naar het thema duurzaamheid, in het bijzonder vanuit de Omgevingstafel, waarbij wordt gekeken op welke wijze de omgeving kan profiteren van de aanwezigheid van de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk.’

De gemeente en het dorp hebben de ambities om de komende 10 jaar circa 100 woningen te bouwen. KAW heeft in opdracht van de gemeente een ontwerp-woonplan geschreven, waarin wordt aangegeven dat bouw op de huidige locatie van het Lauwers-college (M3) en aan de zuidkant van het dorp (M5) het meest kansrijk worden geacht. Vanuit het publiek werd nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om aan de westzijde van het dorp (M1) te gaan bouwen. Daar is een deel van de infrastructuur al aanwezig en lijkt het bouwen op minder fysieke beperkingen te stuiten. De prijs van de toekomstige woningen, zeker in het licht van het toegenomen rentepercentage, vroeg ook de aandacht. Een bewoner vroeg: ‘Hoe realiseer je, dat in de nieuwe plannen betaalbare woningen worden gebouwd. De bestaande kavels in het plan NijMeindertsma zijn prijzig en vliegen niet als warme broodjes over de toonbank.‘

Wethouder Hans Haze was daar helder over: ‘De kosten van materiaal en personeel zijn de laatste jaren enorm gestegen en als je daar de huidige rentestand bij optelt, dan kom je uit op hogere prijzen. Misschien moeten we eens kritisch kijken naar de wensen van bewoners. We willen veel woonruimte, liefst een vrijstaand huis met een flinke tuin. Misschien zijn deze wensen de afgelopen decennia wat doorgeschoten en moeten we kritisch kijken of het ook met wat minder kan.”

‘Bouwen in Grijpskerk’ is nog geen gelopen koers. De alternatieve bouwlocaties moeten nog grondig worden onderzocht, om te bepalen hoe de ambities van dorp en de gemeente om de komende jaren circa 100 woningen bij te bouwen, gerealiseerd kunnen worden. Naar verwachting volgen er nog soortgelijke bewonersavonden in de Nieuwe Wierde, zodra er meer details duidelijk zijn ten aanzien van de mogelijkheden van de verschillende locaties. Bewoners kunnen tot en met 8 januari 2024 schriftelijk reageren bij de Gemeente, door een mail te sturen naar: woonplannenperdorp@westerkwartier.nl.

UIT DE KRANT