Gemeente Westerkwartier informeert buurt over woonplan Zuidhorn/Briltil

Afbeelding
Gemeente Westerkwartier Ticker

ZUIDHORN/BRILTIL – Het concept woonplan voor Zuidhorn en Briltil door de gemeente Westerkwartier is klaar. Een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Zuidhorn over dit concept werd druk bezocht, door ruim honderd inwoners uit de regio.

Martien van der Laan, communicatieadviseur bij de gemeente Westerkwartier laat weten: ‘In de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 staan onze ambities en opgaven voor het gemeentelijk woonbeleid.’ In deze visie staat ook dat de gemeente een woonplan wil realiseren voor elk dorp. ‘Een woonplan maken we samen met inwoners, vertegenwoordigers van dorpsbelangen, woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers. In het woonplan staat onder andere aan welke woningen behoefte is. Ook komt erin te staan waar vernieuwing nodig is of waar gebouwen mogelijk tot woningen om te vormen zijn. Daarnaast is er aandacht voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Het woonplan maakt duidelijk wat er zou moeten gebeuren in een dorp en waar dit zou kunnen. Het is een gezamenlijk document van dorp, gemeente, corporatie en de huurders-vertegenwoordigers. Door samen te werken brengen we vanuit verschillende invalshoeken kennis en kunde in.’ Er wordt onderscheid gemaakt tussen een woonplan en een woningbouwplan. ‘Het geeft aan wat voor woningen er nodig zijn, bijvoorbeeld rijtjeshuizen, twee-onder-een-kap, vrijstaand, appartement, hofjes, et cetera. Maar ook voor wie, zoals starts, ouderen, gezinnen of jongeren. Daarnaast geeft het aan hoeveel en welke mogelijke locaties er zijn en waar gebouwd kan worden.’

Zuidhorn en Briltil

De gemeente maakt woonplannen voor 41 dorpen. Ze zijn in 2022 begonnen met de eerste tien dorpen, waaronder Zuidhorn en Briltil. ‘In Zuidhorn ligt een groot deel van de woonvraag en daar is ook veel woningbouw nodig. We hebben Zuidhorn en Briltil samengevoegd, omdat we dit zien als één woningmarktgebied. In het woonplan is een aantal mogelijke woningbouwlocaties in beeld gebracht. Voor Zuidhorn gaat het vooral om de Oostergast-Oost als grote locatie. Een kleine mogelijke locatie is bijvoorbeeld het terrein van het politiebureau in Zuidhorn. In Briltil is de voormalige havenlocatie benoemd. In Zuidhorn zijn op dit moment woningbouwplannen voor ruim 700 woningen. Dit zijn harde plannen (projecten waar al een bouwvergunning voor is verleend), maar ook nog zachte plannen. Dit zijn plannen die nog op de tekentafel liggen of die we de komende jaren nog oppakken. Om ook in 2040 voldoende woningen in Zuidhorn te hebben, moeten we een plek vinden voor nog eens ruim 700 woningen.’

De informatieavond bestond uit twee delen. Ten eerste een gezamenlijk deel waarbij in een presentatie de belangrijkste punten uit het woonplan werden toegelicht. Dit deel werd afgesloten met een plenaire vraag en antwoord-ronde. Het tweede deel had de vorm van een vrije inloop. Hierbij konden de deelnemers individueel in gesprek gaan met en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. ‘De vragen liepen uiteen. Van vragen over het uitzicht bij sommige woningen of straten tot vragen over een locatie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal, dat bij Noordhorn hoort.’ Het woonplan is nog een concept. ‘Inwoners hebben nog alle ruimte om te komen met aanvullende denkrichtingen. Dit hebben we tijdens de bijeenkomst ook aangegeven. Tot vier weken na de bijeenkomst (20 november 2023) kunnen inwoners per mail schriftelijke reacties indienen via woonplannenperdorp@westerkwartier.nl. Alternatieve locaties, die nog niet in beeld waren of argumenten die nog niet bekend waren, nemen we mee in het afweegproces.’ Donderdag 19 oktober is de inloopbijeenkomst over het woonplan van Leek en Tolbert. Dit is in het gemeentehuis van Leek. De inloopbijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur.

UIT DE KRANT