Stoelendans

Gemeente Westerkwartier
Informateur Marcel Thijsen presenteerde vrijdag zijn advies aan de negen partijen die zitting gaan nemen in de nieuwe gemeenteraad van het Westerkwartier. Na goede en prettig verlopen gesprekken kwam Thijsen tot de conclusie dat een brede coalitie het beste is voor een sterk bestuur. Thijsen ziet een christelijk-lokaal blok als meest voor de hand liggende basis, waarbij naast VZ Westerkwartier en de ChristenUnie ook het CDA zal aanschuiven én nog minstens één andere partij. Daarbij zijn GroenLinks (5 zetels), PvdA (4 zetels) en VVD (3 zetels) de meest logische opties. Uiteraard wil ik u de verslagen van de gesprekken niet onthouden. Bij deze een samenvattend overzicht, een greep uit het verslag van informateur Thijsen.
50 PLUS schaart zichzelf onder de winnaars van de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De partij is blij met de behaalde zetel waarmee zij zeggen hun doelgroep te vertegenwoordigen. Frontman Chris Veeze gaf vrijdag aan ook best te willen deelnemen aan het college, waarbij 50 PLUS wil afzien van het leveren van een wethouder. Informateur Thijsen antwoordde hierop dat “de helft +2 zeer magertjes is en 50 PLUS niet een logische optie is.” Uiteraard zou deelname van 50 PLUS inhouden dat er veel aandacht en oog moet zijn voor de senioren in de gemeente. Eén zetel valt tegen, blijkt uit het verslag van D66 die dit wijten aan een gebrek aan naamsbekendheid in vooral Grootegast en Marum, waar de partij afgelopen raadsperiode niet in de raad heeft gezeten. Dat VZ leidend is, is logisch, aldus D66. De partij wil constructief meewerken en –denken en zou eventueel zelf een wethouder financiën kunnen leveren. Of dat nodig is moet nog blijken, want wat voor de ene zetel van 50 PLUS geldt, geldt net zo hard voor D66; de partij is te klein. Sterk Westerkwartier is als nieuwe lokale partij blij met de behaalde 2 zetels. En zou ook zomaar als zogenaamde ‘dark horse’ opeens kunnen opduiken in het college. Met de zetels van Sterk Westerkwartier komen VZ, CU en CDA op de helft +3, en dat is best aanvaardbaar. Het zou inhouden dat naast de twee christelijke partijen ook de twee lokalen elkaar stevig vast houden. Niet ondenkbaar. Mocht Sterk Westerkwartier aanschuiven dan zal er nog stevig geworsteld moeten worden over de zondagopenstelling die er volgens de partij zeker moet komen. De VVD mag zich de grote winnaar van Leek noemen, maar heeft het in de andere gemeenten beduidend minder gedaan. 3 zetels is het resultaat en daar hoort bescheidenheid bij, realiseert de VVD zich. De VVD is een partij die op geen enkel niveau ooit is weggelopen voor haar verantwoordelijkheid. Ook nu willen de liberalen best besturen, zich beseffend dat zij niet polepositie liggen. Enkele punten die de VVD wil zien: verbeteringen aan de noord-zuid verbinding in het Westerkwartier en het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. De PvdA heeft de hoop uitgesproken dat VZ een brede coalitie wil opzetten om de nodige bruggen te bouwen. Mocht VZ daar een sociaal gezicht aan willen geven, dan staat de deur van de sociaaldemocraten open. Dat houdt in dat zij willen spreken over een verruiming van de bijstandsnorm naar 130 procent. ‘Mensen gaan voor stenen’, stelt de PvdA. Een sociaal armoedebeleid en veel oog voor verduurzaming zijn speerpunten, waarbij ook mensen met een smallere beurs hun woning moeten kunnen verduurzamen. GroenLinks is meer dan tevreden met de behaalde vijf zetels, maar terughoudend om als vierde partij toe te treden tot het college. Er zijn cultuurverschillen. En alhoewel die gevoelsmatig overbrugbaar zijn wil de partij niet te veel van haar herkenbaarheid verliezen in een eventueel progressief/lokaal/christelijk college. Mochten de groenen toch aanschuiven, dan hebben zij ervaren wethouders die vele portefeuilles goed kunnen bezetten. Een duurzame toekomst met een open samenleving is de inzet. Daarbij behoort ook het invoeren van de portefeuille ‘aardgasproblematiek’ die bij één van de toekomstige wethouders moet worden ondergebracht. Het is al vaker gezegd: 5 zetels is niet de uitslag waar het CDA content mee is. Maar waar het wél mee moet leven. Niettemin is de partij de ideale ‘gulden middenweg’ tussen VZ en CU, de verbindende factor die met hun standpunten beide kanten raken. De christendemocraten zien verschillen in de partijprogramma’s, maar zien ook mogelijkheden. Maak- en breekpunten zijn er nauwelijks. Mits op professionele wijze besproken is er veel mogelijk, valt er op te maken uit het verslag. De ChristenUnie is verheugd met de uitslag; 6 zetels. De partij heeft zich uitgesproken voor een college met VZ Westerkwartier, met een christelijk blok én een sociaaldemocratisch blok. Vier partijen, waarbij ‘vertrouwen’ het toverwoord is. De zondagopenstelling is een heikel punt. Het onderwerp zal ongetwijfeld ter tafel komen. “Maar de agendering dient uiterst zorgvuldig te gebeuren.” VZ Westerkwartier is als grootste partij uit de stembus gekomen, maar geenszins van plan om als een koning de troon te bestijgen, blijkt uit de gesprekken met de informateur. VZ loopt niet weg voor de leidende rol, maar is bereid om compromissen te sluiten. Zeker ten aanzien van de ChristenUnie die door VZ wordt aangemerkt als logische partner. De eerste handreiking is een feit. In het verslag valt het volgende letterlijk te lezen: ‘Een goede voorbereiding is nodig voor het thema: zondagsopenstelling. Daar zit een belangrijk verschil met de christelijke stroming in de samenleving.’
Wie met wie de sterkste coalitie vormt zal de komende weken duidelijk worden tijdens een boeiende stoelendans. Het is de bedoeling om het nieuwe college te presenteren voor 1 januari 2019 als de herindeling een feit is.
Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst! Mail: richardlamberst@media-totaal.nl.

UIT DE KRANT

Lees ook