Oorverdovende stilte

Gemeente Westerkwartier
En toen was het stil. Na weken vol campagne voeren, acties en debatteren is daar opeens het oorverdovende niets. Weten politieke partijen in verkiezingstijd nog feilloos de mailbox te vinden, zodra de uitslagen bekend zijn houdt iedereen de lippen stijf op elkaar. Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan een nieuw college. Informateur Marcel Thijsen, in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Tynaarlo, voert met alle partijen informerende gesprekken om te kijken welke opties zij zien zitten en hoe volgens de dames en heren politici de bestuurscoalitie eruit moet komen te zien. De partijloze burgemeester Thijsen is door VZ Westerkwartier gevraagd om deze gesprekken te voeren. Daarmee is ook meteen duidelijk dat de Partij voor Veiligheid en Zorg als grootste winnaar voornemens is om deel uit te maken van de coalitie. Bekend is dat als VZ zitting neemt in de coalitie zij Geertje Dijkstra-Jacobi naar voren schuiven als wethouder. Ook zullen de meeste partijen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de ChristenUnie en het CDA aanwijzen als logische coalitiepartijen, waarmee ook Bert Nederveen (CU) en Hielke Westra (CDA) een wethouderschap in het vizier hebben. In principe hebben deze partijen genoeg zetels voor een meerderheid in de raadzaal, al zullen ze er ongetwijfeld een vierde partij bij willen hebben. Het vergroot het draagvlak van het college in de raad, onder de bevolking én zorgt ervoor dat raadsleden van coalitiepartijen zich met een gerust hart een keertje ziek kunnen melden, zonder dat dat gelijkstaat aan Russische roulette met je wethouder. Op polepositie ligt GroenLinks dat eveneens heeft gewonnen (5 zetels), op de voet gevolgd door de PvdA met vier zetels. Welke wethouder GroenLinks naar voren schuift moet nog blijken. De partij heeft aangegeven eerst te willen kijken of zij op een serieuze manier deel kunnen nemen aan een college dat een groen hart moet hebben. Als er niet tegemoet gekomen wordt aan een aantal wensen van GroenLinks (Sociaal Warmtefonds en strikte klimaatdoelstellingen) dan zal de partij hoogstwaarschijnlijk het stokje door geven aan de sociaaldemocraten. De PvdA wil vooral een college met een ‘sociaal gezicht’, zonder daarbij specifieke punten te noemen. Wel hebben zij inmiddels Elly Pastoor naar voren geschoven als beoogd wethouder. Hoe ver de onderhandelingen zijn is vooralsnog de grote vraag. Niemand aan de voorkant van de grote deur die daar enig zicht op heeft. En dat hoeft ook niet. Immers, stoor vooral geen broedende kippen. Stilte dus. Voor de politieke storm die in januari los zal barsten, want wat moet er in één keer een heleboel besloten en bekrachtigd worden.
Op dit moment worden de vier gemeentehuizen opnieuw ingedeeld. Verhuiswagens rijden af en aan, en van gemeentehuis naar gemeentehuis. Afdelingen worden samengevoegd en verplaatst. Daardoor krijgen veel medewerkers van de toekomstige gemeente Westerkwartier een nieuwe werkplek. Het zal straks ongetwijfeld even wennen zijn. Medewerkers die zich bezig houden met en binnen het sociaal domein gaan vanuit Leek opereren, terwijl het fysieke domein –met daarin onder meer ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu en volkshuisvesting- naar Zuidhorn gaat. De ondersteunende diensten, zoals personeelszaken en financiën, gaan naar Marum en het college van burgemeester en wethouders heeft onderdak gevonden in Grootegast. De gemeenteraad zal tweewekelijks bijeen komen in de raadzaal van Zuidhorn, dat op dit moment wordt verbouwd om ook daadwerkelijk 33 raadsleden, een voltallig college, ondersteunende ambtenaren, pers en publiek te kunnen huisvesten. Daarbij de kanttekening dat voor de allereerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad wordt uitgeweken naar de Postwagen te Tolbert. Daar vindt op 2 januari 2019 een ceremoniële vergadering plaats waarbij alle raadsleden worden geïnstalleerd, waarna de nieuwe raad de wethouders kan benoemen. Spannend? Nu nog wel natuurlijk, maar tegen de tijd dat het nieuwe jaar in zicht komt zullen de partijen –en daarmee de poppetjes- bekend zijn. Tot die tijd; oorverdovende stilte.
Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst! Mail: richardlamberst@media-totaal.nl.

UIT DE KRANT

Lees ook