Puur Natuur week 18

Puur natuur

Vorige week belde mij een inwoonster van Grootegast. Zij was in de tuin aan het werk en wilde nog een nestkastje schoonmaken. ‘Het is wel wat laat’, zei ze, ‘maar toch ….’  Ik was het daar mee eens. Een nestkastje moet je vóór het broedseizoen schoonmaken. Het kan zijn dat er in de winter behuizing is en dan moet je even goed kijken of de kast verlaten is. Sommige vogels mogen in de winter graag in een nestkastje slapen. Tot zover de inleiding van mijn column. Het gaat me om de bijen. De mevrouw vertelde verder dat ze bij de poging het nestkastje schoon te maken plotseling oog in oog stond met een bij. De bij voelde zich blijkbaar niet prettig doordat iemand haar ‘nest’ schoon wilde maken. Dat wilde de bij en haar familie niet. Zij wilden hun nest in de kast maken. Beide schrokken van de activiteit. Het leverde een telefoontje richting ondergetekende op met de vraag wat te doen: doorgaan met schoonmaken of stoppen en de bij of de bijen de ruimte geven. Mijn antwoord was niet zo moeilijk.  Natuurlijk moet je dieren de ruimte geven, alhoewel dat soms veel discussie geeft. Verder zei ik, dat een bij eigenlijk niet steekt. Dit in tegenstelling tot de wesp. Ik bedoelde natuurlijk niet dat bijen nooit steken, maar wanneer je gewoon je gang gaat en de bij niet bedreigt, is er niets aan de hand. Het deed me denken aan het feit dat er tegenwoordig veel aandacht voor de bijen is. Velen vragen zich af hoe het uiteindelijk zal worden. Zullen er op termijn nog bijen zijn? We weten dat bijen uitermate belangrijk voor de natuur. Ze helpen mee de planten en bomen te bevruchten en spelen daardoor een belangrijke rol bij de voortplanting van planten en bomen. Wanneer ik hoor dat sommige imkers hun bijenvolken al naar velden in Duitsland brengen en anderen veel minder bijenvolken hebben, is het niet zo moeilijk te begrijpen dat het twee minuten voor twaalf is. We moeten daarom meer vertellen over de bij. Het is alsof sommige zaken heel toevallig bij elkaar komen. Of misschien ook niet. Er is een burgerinitiatief om samen met de gemeente Grootegast en misschien ook scholen meer aandacht aan bijen te geven. Dat kan heel concreet door bloemrijk zaad te zaaien op verschillende plekken zoals taluds van bruggen en wegen, bermen,
braakliggende terreintjes en ook door scholen te vragen mee te doen aan bijenprojecten. Er is van alles gaande en hoe breder het wordt opgezet en uitgevoerd, hoe meer effect het heeft. En nu niet meteen allerlei bezwaren en onmogelijkheden aanvoeren. Begin eens om op internet meer te weten te komen over bijen. Om te lezen hoe belangrijk bijen zijn voor ons als mens. Heel interessant.  Veel leesplezier en hopelijk doet u ook mee wanneer er een beroep op u gedaan wordt. Al is het maar om kennis te nemen van activiteiten en daar positief over te praten. Wordt natuurlijk vervolgd. Met dank aan de mevrouw van het telefoontje.
Herman Woltjer, IVN Grootegast e.o.

UIT DE KRANT