Puur Natuur week 14

Puur natuur

Vorige week was ik op een mini symposium over Speelnatuur. Het was in een prachtige omgeving in één van vele gebouwen in Veenhuizen. Het gebouw heet Het Vereenigingsgebouw. De dubbele ee verwijst nog naar de tijd dat deze gebouwen gebouwd zijn, in de 19e eeuw. De geschiedenis van Veenhuizen begint al in 1381 als het een veenontginningsdorp is. En het was vast niet zo bekend geworden als begin 1800 de Maatschappij van Weldadigheid er gebouwen neerzette voor o.a. paupers, mensen die aan lager wal waren geraakt. Zij kwamen in de gebouwen, gestichten genoemd, terecht om op adem te komen en in elk geval onderdak en eten te hebben. Zoals gezegd, in deze ambiance was het symposium. Nee, niet dat er allemaal paupers waren. Die tijd is voorbij. Het ging over Speelnatuur voor kinderen. Dan denk je eerst aan kinderen en scholen, maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Ook buurten en stad- of dorpswijken kunnen met dit onderwerp aan de slag. Er waren die middag drie spreeksters. Ik dacht nog, is de natuur alleen voor dames, maar dat bleek geen goede gedachte te zijn. Onder de toehoorders bevonden zich evenveel mannen als vrouwen. Professor Agnes v.d. Berg had onderzoek gedaan naar de invloed van de natuur op kinderen en ook volwassenen. Uit het onderzoek bleek dat de natuur wel degelijk invloed heeft op onze gezondheid. En verder is het wetenschappelijk vastgesteld dat kinderen met groene schoolpleinen of wijken minder ruzie hebben en er minder gepest wordt. Het voert hier nu te ver om daar verder op in te gaan. Een praktijkvoorbeeld werd ons voorgeschoteld. En wel van een basisschool in Harkstede. Prachtig hoe die de hele schoolomgeving hadden aangepast. Geen ingewikkelde speeltoestellen, maar alles uit de natuur. Dat bleek ook nog veel goedkoper te zijn. En er was een groenontwerpster. Zij hield een gloedvol betoog over hoe je verschillende groene gebiedjes vlakbij de school kunt gebruiken en onrendabele hoekjes groen kunt inrichten. Van haar heb ik geleerd dat rommel mag. En dat je moet samenwerken als je iets wilt bereiken. En dat je niet vooraf moet zeggen dat iets toch niet lukt. Denk in uitdagingen en niet in bedreigingen. Een uitspraak die veel gebruikt wordt, maar die wel heel erg waar is. De drie dames vulden elkaar prima aan en het gaf inspiratie voor natuurlijke speelplaatsen. Van het hele Westerkwartier zag ik helaas maar één school aanwezig. Voor scholen, gemeenten en buurten of wijken is het zeer de moeite waard om eens over speelnatuur te brainstormen. Google er lustig op los, sla de handen ineen en ga aan de slag. Het komt kinderen en volwassenen ten goede en het helpt om elkaar beter te begrijpen. Daardoor is er minder ergernis en ruzie. Als dat geen uitdaging is!
Herman Woltjer, IVN Grootegast e.o.

UIT DE KRANT

Lees ook