Historische deuren gaan weer open tijdens Open Monumentendag Westerkwartier

|||
||| Foto: |||
voorpagina groningen

‘De gebouwen die we nu neerzetten zijn de monumenten van de toekomst’


ADUARD – Op 10 september is de Open Monumentendag 2022, die deze keer het thema duurzaamheid heeft. In het Kloostermuseum in Aduard werd de Open Monumentendag Westerkwartier afgelopen woensdag alvast geopend door wethouder Marjan Sijperda. Ze kreeg het eerste programmaboekje overhandigd uit handen van Arnold Bloem.
Bloem, voorzitter van de stichting Open Monumentendag Westerkwartier, legt uit waarom de opening nu al is, terwijl de deuren van de monumentale panden pas op 10 september open gaan. ‘Om extra ruchtbaarheid te geven aan de thema-avond en de Open Monumentendag. Op donderdag 1 september is er een thema-avond over duurzaamheid in de Cazemierboerderij in Tolbert. Daarin staan we stil bij hoe we monumenten niet alleen duurzaam kunnen beheren, maar ook duurzaam kunnen maken.’
Het thema duurzaamheid kan volgens hem kan prima slaan op monumentale gebouwen. ‘Als je nagaat dat ze er nog steeds zijn, dan kun je al spreken van duurzaamheid. Maar kijk ook eens naar molens, gebruikmaken van wind doen we nog steeds. Mensen denken vaak dat monumenten tochtige en slecht geïsoleerde gebouwen zijn, maar duurzaamheid is veel meer dan gas, water en elektriciteit.’
Ies de Boer, eigenaar van het huis waarin het museum is gevestigd, vult aan: ‘Het klooster is in 1192 gesticht. Het was een van de grootste abdijen van Europa. Het werd in 1580 door Staatse troepen verwoest, alleen de ziekenzaal bleef staan. Heel veel gebouwen in de omgeving zijn met het puin, de kloostermoppen, gebouwd. Hele vroege recycling.’
De boer, die tijdens zijn rondleidingen in monnikspij de naam Izebrand draagt, kocht zijn huis in 1992. Tijdens het strippen van zijn huis bleek dat het ouder was dan hij dacht, namelijk uit 1594. Het huis kijkt uit op de toren van wat ooit de ziekenzaal van het klooster was, tegenwoordig de Abdijkerk. Ook deze laatste wordt opengesteld op 10 september.
Aan de Open Monumentendag Westerkwartier doen deze keer rond de 50 monumenten mee. ‘En er zijn weer een flink aantal nieuwe monumenten bijgekomen,’ zegt Bloem. ‘We gaan er ook breed mee om. Een gebouw hoeft niet beslist een officieel monument te zijn.’
Wethouder Sijperda is trots op het feit dat Westerkwartier 248 rijksmonumenten en 80 gemeentemonumenten rijk is. ‘Het is enorm belangrijk om ze te bewaren, want je kunt er ook van leren. Als je kijkt naar hoeveel crises er zijn geweest en welke gebouwen dan vooral blijven bestaan, dan zijn dat over het algemeen scholen en ziekenhuizen. Dat leert ons wat mensen al heel vroeg belangrijk vonden en hoe we crises het hoofd kunnen bieden. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe er in de toekomst gekeken wordt naar de gebouwen die we nu neerzetten. Want de gebouwen die we nu neerzetten zijn de monumenten van de toekomst.’
Naast het aantal monumenten, zijn er ook acht beschermde dorpsgezichten in Westerkwartier, te weten: Aduard, Enumatil, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Niehove, Saaksum en Tolbert.
Bij een aantal van de gebouwen die worden opengesteld op de Open Monumentendag Westerkwartier zijn activiteiten te doen. Natuurlijk doet ook het Kloostermuseum in Aduard mee. Daar is aan de maquette te zien hoe uitgebreid het klooster was. Ook krijgen bezoekers een kijkje in het leven van monniken in die tijd. In de kerk in Niezijl, die in 1651 gebouwd is, is een expositie te zien van lokale schilders. In de Gouden Leeuw in Noordhorn is een fotoshoot in historische kledij en in de Cazemierboerderij in Tolbert is een kindermiddag met Hedde en Gepke. Sommige monumenten zijn ook op zondag 11 september te bezichtigen. Het hele programma is te vinden op: openmonumentendagwesterkwartier.nl


|||

UIT DE KRANT