“De coronacrisis heeft grote gevolgen, maar er zijn ook kansen”

Afbeelding
voorpagina groningen

Gemeente Westerkwartier kijkt vooruit


STREEK – Vorige week organiseerde de gemeenteraad van het Westerkwartier de eerste bijeenkomst voor ‘De vooruitkijkspiegel’. Dit gebeurde, in verband met de verscherpte coronamaatregelen, op digitale wijze. De raad wil verder kijken dan de agenda van de maand. Het wil nadenken over wat de toekomst brengt voor de inwoners. Met het vermoeden van die toekomst willen de raadsleden bepalen wat de gemeente te doen staat. Dat nadenken gebeurt middels een aantal denk- en gespreksavonden, onder de titel ‘De vooruitkijkspiegel’. Hierbij moet het gaan over  ‘morgen’, maar dan meer over overmorgen dan direct over de volgende maand of het komend jaar.
De eerste bijeenkomst vond dus afgelopen week plaats.

Tijdens de eerste bijeenkomst, ‘corona in de vooruitkijkspiegel, ging het over het
onvermijdelijke en overheersende onderwerp: de coronacrisis. “We vragen ons af wat voor samenleving we na de coronacrisis aantreffen”, vertelt burgemeester Ard van der Tuuk. “En: hoe moet en kan de gemeente daarop inspelen?”. De avond werd gepresenteerd door Peter Vegter en er waren drie sprekers (digitaal) aanwezig die gedurende de avond een presentatie verzorgden over verschillende onderwerpen. Naar aanleiding van deze presentaties konden inwoners vanuit huis vragen stellen aan de sprekers of de raadsleden. Tevens konden zij hun eigen ideeën inbrengen over hoe zij de toekomst na de coronacrisis voor zich zien.

Na een korte introductie van de burgemeester, gaf Vegter het woord aan Yvonne Turenhout. Zij is directeur-bestuurder van CMO STAMM, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. In haar verhaal vertelde zij over de maatschappelijke impact van de coronacrisis. “We zitten in een wereldwijde cultuurshock, waarin veel onzeker is geworden”, begon zij haar presentatie. “Ook in het Westerkwartier is dat het geval. We denken na over het nieuwe normaal, maar wat is dat? Dat weten we nog niet met elkaar”. Voordat zij met de raadsleden en inwoners vooruit keek op dat nieuwe normaal, haalde ze eerst nog eens het ‘oude normaal’ in de gemeente Westerkwartier aan. “Tot de coronacrisis in maart uitbrak, ging het op zowel economisch als maatschappelijk opzicht goed. Corona raakt echter iedereen, dus ook de Westerkwartierders. Het heeft het alledaags functioneren ernstig verstoord. Het heeft gevolgen voor het inkomen, eenzaamheid en soberheid is ontstaan en ook veel mensen kunnen niet de benodigde zorg krijgen die nodig is”. Volgens Turenhout zijn er echter ook kansen die de gemeente Westerkwartier met beide handen moet aangrijpen. “Hiervoor is het belangrijk om de samenleving actief te betrekken en met elkaar in gesprek te gaan”.

Na het verhaal van Turenhout nam Jouke van Dijk het woord. Hij is als hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen. Tevens is Van Dijk directeur Waddenacademie en voorzitter van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland. Hij gaf een presentatie over de gevolgen van corona voor de regionale Economie en Arbeidsmarkt. Ook Van Dijk gaf aan dat het in het Westerkwartier, voordat corona uitbrak, best wel goed ging. De gevolgen van de coronacrisis zijn volgens hem groot. “Vooral voorzie ik problemen op het gebied van de toenemende ongelijkheid tussen stad en platteland en tussen hoger en lager opgeleiden. Deze tweedeling wordt het grote probleem als deze crisis lang gaat duren, ook in de gemeente Westerkwartier”. De derde spreker, Aleid Brouwer, ging in haar presentatie in op de digitalisering. Na de bijdragen van de hierboven genoemde personen werden een aantal vragen van inwoners en raadsleden door verschillende personen beantwoord.

Na afloop keek burgemeester Van der Tuuk met een positief gevoel terug op de eerste bijeenkomst van ‘De vooruitkijkspiegel’: “Wij zijn een samenleving die als een groep bij elkaar wil blijven. Door de coronacrisis wordt deze groep uit elkaar getrokken. Dat is uit de presentaties van vanavond wel gebleken. De sprekers hebben aangegeven dat je integraal en strategisch aan de slag moet en in gesprek moet blijven met elkaar. Dat willen we dan ook gaan doen. We willen die groep bij elkaar houden. Dat is de kracht van het Westerkwartier”. Van der Tuuk hoorde eveneens dat er ondanks de grote gevolgen toch ook kansen zijn voor het Westerkwartier. “We staan er economisch niet zo slecht voor en kunnen dit blijven verbeteren. Van Dijk gaf aan dat onze ligging uniek is en onze kansen die zich hierdoor voordoen, moeten pakken. Daarvoor ligt voor ons een belangrijke opgave. We moeten daarnaast scherp zijn voor wie wij aandacht moeten hebben en hoe we dat moeten doen. Het is duidelijk dat we in een lastige tijd leven, waar onvrede en angst is. Met elkaar moeten we leren van de afgelopen maanden. Wij kunnen dat!”

Binnenkort vindt er een volgende bijeenkomst plaats van ‘De vooruitkijkspiegel’. Inwoners die vragen of ideeën willen insturen, kunnen dit blijven doen via griffie@westerkwartier.nl.


UIT DE KRANT