“GroenLinks past beter in een coalitie van winnaars”

Afbeelding
voorpagina groningen
Historische aftrap gemeente Westerkwartier
TOLBERT – De allereerste gemeenteraadsvergadering van de gemeente Westerkwartier is een feit. Op 2 januari kwamen de partijen voor het eerst bijeen in de Postwagen te Tolbert voor de eerste handelingen. Een speciale vergadering omdat alle raadsleden deze middag werden beëdigd. Dit onder grote publieke belangstelling, wat ook de reden was om eenmalig uit te wijken naar Tolbert. Vanaf 16 januari, de volgende raadsvergadering, zit de raad in het voormalige gemeentehuis van Zuidhorn die inmiddels is omgeturnd tot raadzaal. Ook deze middag; de overhandiging van de ambtsketen en het bespreken van het coalitieakkoord dat is gesloten door VZ Westerkwartier, ChristenUnie (CU), CDA en de PvdA.
De vergadering begon na de opening met de presentatie van de nieuwe ambtsketen. Goudsmid Roger Veldman kreeg de opdracht gegund, nadat zijn ontwerp als beste uit de bus kwam. Ruim dertig smeden dongen mee naar de opdracht, maar Veldman zijn ideeën bleken niet te overtreffen. In een boeiende presentatie ontvouwde Veldman het proces dat zich in zijn meesterbrein heeft afgespeeld. “Alle 41 dorpen van het Westerkwartier zijn verwerkt in de keten. De grote dorpen zoals Leek onderop en de kleine dorpen –waaronder Saaksum- bovenaan de keten. Zo staat de burgemeester als hij zijn keten om heeft midden in de dorpen. Dichtbij, zoals het DNA van de nieuwe gemeente voorstaat.” Het verhaal en het sieraad konden op applaus en goedkeuring rekenen.
Applaus was er ook voor de ‘hesjes’ die deze middag hun verhaal kwamen doen. Bij monde van de Leekster oud-wethouder Meindert Bouma lieten afgevaardigden van werkgroep de Schutse 2.0 weten bezorgd te zijn over de toekomst van hun dienstencentrum. Sociaal Werk De Schans (Tinten), de nieuwe welzijnsorganisatie die het stokje overneemt van onder andere SWgZ en SPiNN, heeft aangegeven 10 procent van de activiteiten in de Schutse over te nemen, stelt Bouma. “Dat betekent dat een veertigtal (!) activiteiten op gebied van ontmoeting, voorlichting, educatie, vrijwilligersgroepen en coördinatie buiten de boot vallen.” De onzekerheid heeft ertoe geleid dat de betrokkenen allerminst blij zijn met uitkomst van de aanbesteding. “De voorzieningen en de functies van de Schutse zijn met hard werken en veel plezier opgebouwd door de medewerkers en de vrijwilligers”, aldus Bouma. “Dat lijkt hen nu bij de handen af te breken. Want er is nog niet met ons gesproken, wel over ons.” De werkgroep drong er bij de kersverse raad op aan om vooral een overleg op te starten tussen de politiek, de werkgroep en Sociaal Werk De Schans om aan de onduidelijk een einde te maken en ervoor te zorgen dat de organisatie in de Schutse niet wordt uitgekleed.
Het coalitieakkoord werd eveneens besproken. Veel vuurwerk leverde dat niet op. Harry Stomphorst (Sterk Westerkwartier) gaf aan toch zijn zorgen te hebben over de zondagopenstelling die volgens zijn partij niet ruim genoeg is. “De zondagopenstelling wordt toch weer gedicteerd door de ChristenUnie”, aldus Stomphorst. Overigens mogen de supermarkten in het hele Westerkwartier op zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. Daarnaast krijgen de overige winkeliers de mogelijkheid om zes zondagen per jaar een koopzondag te organiseren, als daar behoefte aan is. Ytsen van der Velde (VZ) diende Stomphorst van repliek: “Het zal niemand verbazen dat op dit punt VZ en CU het verst uit elkaar stonden. Dit is een compromis tussen twee partijen die toch graag tot elkaar wilden komen. De zondagopenstelling is een groot offer voor CU geweest, terwijl het voor ons ‘slechts’ een geringe winst is.” Ook was Stomphorst verbaasd over de mogelijke verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) die in 2020 doorgevoerd zou kunnen worden. “Dat heeft in niet één verkiezingsprogramma gestaan en toch komt het uiteindelijk in het akkoord terecht. Dat vinden wij opmerkelijk.” Volgens Van der Velde is een OZB-verhoging mogelijk noodzakelijk gezien de financiële situatie waarin de gemeente Westerkwartier zich bevindt. “Wij hadden graag een positieve bruidsschat gehad en genoeg geld om direct al onze dromen te verwezenlijken. Maar helaas…” De gemeente Westerkwartier komt 3 procent tekort op de begroting, een percentage dat neerkomt op meerdere miljoenen euro’s.
Kritische kanttekeningen ook van GroenLinks die teleurgesteld zijn over het uitblijven van een uitnodiging voor de coalitieonderhandelingen. “VZ stelde een coalitie van winnaars te willen smeden”, aldus Klaas-Wybo van der Hoek. “Vervolgens wordt er gesproken met het CDA, de grote verliezer van de verkiezingen. Als we het hebben over een coalitie van winnaars, dan past GroenLinks daar beter in. De stem van de kiezer klinkt zo niet door in het Westerkwartier.” VZ-frontman Van der Velde erkende gezegd te hebben een coalitie van winnaars te willen, “maar dat moet programmatisch wél mogelijk zijn”, legt hij het uitblijven van de uitnodiging uit. Overigens hebben zowel CDA als GroenLinks vijf raadszetels. Minder dan het CDA op had gehoopt, maar toch evenveel als ‘winnaar’ GroenLinks. Van der Hoek vroeg zich tevens af waarom er geen woorden in akkoord staan over het opnemen van asielzoekers en de jeugdzorg. “Daar hadden we toch graag over gesproken”, luidde zijn motivatie. GroenLinks is scherp begonnen als grootste oppositiepartij en  diende direct twee moties in. Eén motie om de klimaatdoelen op te nemen in de meerjaren- en jaarplannen en een motie die ervoor moet zorgen dat de kosten voor het verenigingsleven in de dorpen niet de pan uit rijzen. “Deze verenigingen zijn van wezenlijk belang voor de leefbaarheid en afhankelijk van betaalbare voorzieningen van de gemeente”, aldus GroenLinks.
16 januari (19.30 uur) is de volgende raadsvergadering. Dan ‘gewoon’ in het voormalige gemeentehuis van Zuidhorn aan de Hooiweg. Vorig jaar besloot de Raadsgroep eerst voor Zuidhorn te kiezen als ‘Huis van de Raad’. De raadzaal is eind 2018 flink verbouwd en inmiddels gereed om 33 raadsleden, een 5-koppig college, griffier, ambtelijke ondersteuning, pers en publiek te huisvesten.
[gallery ids=”eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZGVzdHJlZWtrcmFudC5udVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDFcL1RvbGJlcnQtZWVyc3RlLXJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctNDEtQm9yZGVyTWFrZXIuanBnIiwidGl0bGUiOiJUb2xiZXJ0IGVlcnN0ZSByYWFkc3ZlcmdhZGVyaW5nLTQxLUJvcmRlck1ha2VyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZGVzdHJlZWtrcmFudC5udVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDFcL1RvbGJlcnQtZWVyc3RlLXJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctMzAtQm9yZGVyTWFrZXIuanBnIiwidGl0bGUiOiJUb2xiZXJ0IGVlcnN0ZSByYWFkc3ZlcmdhZGVyaW5nLTMwLUJvcmRlck1ha2VyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZGVzdHJlZWtrcmFudC5udVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDFcL1RvbGJlcnQtZWVyc3RlLXJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctMjktQm9yZGVyTWFrZXIuanBnIiwidGl0bGUiOiJUb2xiZXJ0IGVlcnN0ZSByYWFkc3ZlcmdhZGVyaW5nLTI5LUJvcmRlck1ha2VyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZGVzdHJlZWtrcmFudC5udVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDFcL1RvbGJlcnQtZWVyc3RlLXJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctMTktQm9yZGVyTWFrZXIuanBnIiwidGl0bGUiOiJUb2xiZXJ0IGVlcnN0ZSByYWFkc3ZlcmdhZGVyaW5nLTE5LUJvcmRlck1ha2VyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZGVzdHJlZWtrcmFudC5udVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDFcL1RvbGJlcnQtZWVyc3RlLXJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctMTEtQm9yZGVyTWFrZXIuanBnIiwidGl0bGUiOiJUb2xiZXJ0IGVlcnN0ZSByYWFkc3ZlcmdhZGVyaW5nLTExLUJvcmRlck1ha2VyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZGVzdHJlZWtrcmFudC5udVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDFcL1RvbGJlcnQtZWVyc3RlLXJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctNy1Cb3JkZXJNYWtlci5qcGciLCJ0aXRsZSI6IlRvbGJlcnQgZWVyc3RlIHJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctNy1Cb3JkZXJNYWtlciIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZGVzdHJlZWtrcmFudC5udVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDFcL1RvbGJlcnQtZWVyc3RlLXJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctNi1Cb3JkZXJNYWtlci5qcGciLCJ0aXRsZSI6IlRvbGJlcnQgZWVyc3RlIHJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctNi1Cb3JkZXJNYWtlciIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZGVzdHJlZWtrcmFudC5udVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMDFcL1RvbGJlcnQtZWVyc3RlLXJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctNS1Cb3JkZXJNYWtlci5qcGciLCJ0aXRsZSI6IlRvbGJlcnQgZWVyc3RlIHJhYWRzdmVyZ2FkZXJpbmctNS1Cb3JkZXJNYWtlciIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9”]

UIT DE KRANT