GroenLinks wil vervallen panden aanpakken

Afbeelding
voorpagina groningen
WESTERKWARTIER - GroenLinks Westerkwartier wil graag dat vervallen panden actief worden aangepakt. “Die zijn vaak een doorn in het oog van omwonenden en andere dorpelingen”, aldus Klaas-Wybo van der Hoek. “Ze hebben geen positieve invloed op de woon- en leefomgeving. Als er een duidelijke koers door een gemeente wordt uitgezet, is de kans van slagen bij de aanpak van  die verpaupering van panden groter.” De GroenLinks lijsttrekker vervolgt: “De ervaring leert dat inwoners nogal eens zeggen dat vervallen panden aangepakt moeten worden, omdat men er last van heeft. Als een gemeente dan geen stevig beleid heeft op dat gebied, kan er weinig aan gedaan worden. In het Westerkwartier zijn in de verschillende raden voorbeelden aangekaart van panden bijvoorbeeld in Grijpskerk en Zevenhuizen, waar destijds weinig tegen te doen bleek. Daarom pleiten wij ervoor dat de nieuwe gemeente Westerkwartier hierin actief is. De gemeente Leek heeft eind vorig jaar een stap in de goede richting gezet, middels de excessenregeling waarmee Leek sneller en effectiever kan handelen. Beleid tegen vervallen panden wordt wat GroenLinks betreft een meerjarenproject van de nieuwe gemeente.”

UIT DE KRANT