Nieuwe bussluis voor de Woldborg

Afbeelding
voorpagina groningen
GROOTEGAST - Leerlingen van rsg de Borgen vestiging Woldborg, hebben sinds kort een veilige plek om in en uit de schoolbus te stappen. De bus wordt gebruikt om leerlingen naar de Nijeborg in Leek te vervoeren zodat ze daar praktijklessen kunnen volgen. Door een goede samenwerking tussen omwonenden, gemeente, aannemer en school is een bussluis voor de schoolbus gerealiseerd.
Het idee voor de nieuwe bussluis is tot stand gekomen na meerdere klachten over de oude halte. De bus stopte voorbij de school aan de Kersenlaan vlak voor het huis van buurtbewoner Gert Niehof, die hierover een klacht indiende bij de Woldborg. Cees Bruinsma, coördinator en docent biologie: “We hebben Niehof uitgenodigd voor een gesprek en waren ontvankelijk voor zijn argumenten over de onveilige verkeerssituatie met geparkeerde auto’s en overstekende kinderen die ook nog geluidoverlast gaven. We begrijpen zijn reactie en hebben samen naar een oplossing gezocht.“ De school zocht contact met Mark de Haan, wethouder verkeer en vervoer en Dida Noordhof, beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente Grootegast. “Wij hadden begrip voor de situatie en stonden positief tegenover de ideeën van een bussluis aan de G.P. Beukemalaan” vertelt Mark de Haan. De plannen werden uitgewerkt en tijdens een informatieavond aan de omwonenden voorgelegd. Die stonden achter het idee maar hadden moeite met de aangewezen plek, het uitzicht zou teveel belemmerd worden. Het eerste plan kwam dus te vervallen. Dida Noordhof: “De omwonenden kwamen toen zelf met een idee en wezen de zijkant van de school aan. Dit bleek verreweg voor iedereen de beste situatie. Voor de havo- en vmbo -leerlingen van de school is dit de veiligste en kortste route, de docenten hebben zo ook meer toezicht.“ Na akkoord van het College werd de aanleg van de bussluis gegund aan VOF Wilgenburg, loon en grondverzet, die met plaatselijke werknemers de klus heeft geklaard. Cees Bruinsma van de Woldborg is blij dat er voor alle partijen een goede oplossing is gekomen. Wethouder Haan vindt de totstandkoming een schoolvoorbeeld van goede samenwerking en hoe je met elkaar omgaat. Buurtbewoner Gert Niehof laat in een reactie weten zeer tevreden te zijn over de nieuwe bussluis. “Het is erg netjes geworden, een prima resultaat van goed overleg en van daaruit een zeer adequate actie!”

UIT DE KRANT

Lees ook