Volgende stap coöperatief werken in het Westerkwartier gezet

Afbeelding
voorpagina groningen
WESTERKWARTIER - In het Westerkwartier is sinds 2014 een bijzondere ontwikkeling aan de gang. Ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekcentra, overheden en inwoners zoeken elkaar op om samen te werken aan de toekomst van hun geliefde regio. Dit doen ze samen in een coöperatie: de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.
Vanaf 2018 wordt deze samenwerking nog concreter: medewerkers van Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen, het Collectief Groningen West, Rabobank Noordenveld West-Groningen, Stichting De Zijlen, Inclusie Noord, Hanzehogeschool, Terra en de toekomstige Gemeente Westerkwartier komen tweewekelijks samen om te werken aan de thema’s die direct belangrijk zijn voor de toekomst van het Westerkwartier. In eerste instantie zal deze coöperatieve werkorganisatie zich richten op een aantal thema’s. Onder de titel ‘de toekomst van de regio op het gebied van landschap, natuur en landbouw’ wordt gekeken naar het bevorderen van de biodiversiteit in de regio en natuur inclusieve landbouw. Daarnaast wordt er onder de titel ‘het Westerkwartier voor iedereen’ gekeken naar de mogelijkheden om ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten draaien in het ‘normale’ arbeidsproces: een inclusieve arbeidsmarkt. Ondernemers, studenten, onderzoekers en belangstellenden zijn uitgenodigd om ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Westerkwartier. Kijk op www.gebiedscooperatie.info naar de mogelijkheden.
 

UIT DE KRANT