Singels toch hersteld in Zuidelijk Westerkwartier

|
| Foto: |
nieuws groningen

WESTERKWARTIER - Door een extra financiële ondersteuning van de gemeente Grootegast en het project Levend Landschap van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier kan Landschapsbeheer Groningen het Singelherstelproject een doorstart geven. 
Maandag 17 februari gaven wethouder Mark de Haan van de gemeente Grootegast en directeur Jacqueline de Milliano van Landschapsbeheer Groningen het officiële startschot voor de doorstart.
Het Zuidelijk Westerkwartier is één van de laatst bewaard gebleven kleinschalige gebieden van Nederland. Maar van de duizenden kilometers (hout)singels die het gebied begin 1900 nog telde, zijn er vele honderden verloren gegaan. Wethouder Mark de Haan: “Door de subsidies van de gemeente Grootegast (€ 38.500,--) en de provincie Groningen  (€ 60.500,--) kunnen we singels in de meeste gevallen herstellen of aanleggen zonder dat de eigenaar daarvoor hoeft te betalen. Denk aan afzetten, dunnen en aan- of bijplanten van singels en in enkele gevallen zelfs het herstellen of plaatsen van afrastering.” Na het herstellen of nieuw aanleggen van de singel wordt het beheer via het project Levend Landschap van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier tot 2016 gegarandeerd. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Elmar Schraa, 050-5345199).

|

UIT DE KRANT