Ambtsgebed in Grootegast door in aangepaste vorm

Afbeelding
voorpagina groningen

GROOTEGAST – “Een storm in een glas water.” Zo typeert Myra Eeken-Hermans (PvdA) de consternatie die ontstaan is rondom het ambtsgebed. Een maand geleden kondigde de VVD-fractie in Grootegast aan om met een voorstel te komen het ambtsgebed, dat traditiegetrouw de opening vormt van de raadsvergadering, af te schaffen. “Er heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden”, zo redeneerde VVD-fractieleider Gert van Werven. “De nieuwe burgemeester Ard van der Tuuk is een PvdA-man, dus is dit het moment om kerk en staat te scheiden.”

Een voorstel dat duidelijk niet op de sympathie van coalitiepartners CDA en ChristenUnie hoefde te rekenen, waarmee er een belangrijke sleutelrol leek weggelegd voor de eenmansfractie van de PvdA. “De VVD loopt al langer met dit idee rond”, vertelt Gert van Werven. “Ook toen wij in de coalitie zaten met VZ2000 en het CDA is er weleens over gesproken. Het CDA wilde dat –logischerwijs- liever niet. Dus is het toentertijd zo gelaten. Ook omdat burgemeester Dijkstra natuurlijk een christelijke achtergrond had. Zijn opvolger Ard van der Tuuk is echter een PvdA-man. Dus is dit het ideale moment om het ambtsgebed ter discussie te stellen.” Fractieleider van de ChristenUnie, Kees Apoll, was niet geheel verbaasd toen de VVD haar ideeën uit de doeken deed. Apoll: “Het is toch iets wat je van de VVD verwacht, het moment vinden wij echter ongelukkig gekozen. Gelet op de traditie in Grootegast snap ik de beweegredenen ook niet zo. Natuurlijk is Van der Tuuk lid van de PvdA, maar als burgemeester staat hij boven de partijen. Niettemin hebben wij –als coalitie- de VVD, een handreiking gedaan door met een compromisvoorstel te komen.” De coalitie stelde voor het ambtsgebed wel te behouden, maar buiten de raadsvergadering te plaatsen. “Normaal gesproken opent de burgemeester de vergadering, waarna hij het ambtsgebed aflegt”, licht Apoll toe. “Dat is nu omgedraaid. Eerst wordt het ambtsgebed voorgelezen, en dat hoeft niet meer per definitie door de burgemeester te gebeuren, daarna wordt de vergadering geopend.” Het bleek een prima voorstel te zijn, waar ook Gert van Werven zeer content mee is. “Het is nooit onze bedoeling geweest om religie uit de raadszaal te weren”, vertelt hij. “Wel vinden wij dat kerk en staat gescheiden horen te zijn. Door het ambtsgebed buiten de raad te stellen hebben wij gekregen wat wij wilden.” In de praktijk komt het erop neer dat de raadszaal om klokslag acht uur gevuld is met raadsleden en belangstellenden voor het ambtsgebed en de vergadering straks twee minuten later dan gebruikelijk officieel geopend wordt. “Het zou ook zonder compromis overigens geen item zijn geworden”, stelt Myra Eeken-Hermans namens de arbeiderspartij. “Er zijn bij het vormen van de coalitie duidelijke afspraken gemaakt met het CDA en de ChristenUnie. VZ2000 stelde nog wel de vraag of ik principieel meeging of dat ik gewoon de coalitieafspraken nakwam. Beide dus. Afspraak is afspraak. De PvdA wil een betrouwbare partner zijn, dus had ik principieel met de christelijke coalitiepartners meegestemd.” Een storm in een glas water dus. “Eind goed, al goed”, besluit Kees Apoll. “We zouden allemaal hebben verloren als dit was uitgemond in een negatieve discussie. Over twee jaar gaat Grootegast op in de nieuwe gemeente Westerkwartier, het heeft dus geen zin meer om dit soort voorstellen breed uit te meten.” Het compromis kon rekenen op brede meerderheid in raad, “en dus is het ook niet tot een stemming gekomen”, vertelt Eeken-Hermans. “De raad heeft beslist dat dit een zeer acceptabele oplossing is. En daarmee kan dit boek gesloten worden.”

UIT DE KRANT

Lees ook