Redding voor de Hervormde Kerk in Oldehove

Afbeelding
voorpagina groningen

“We zijn hier nog altijd gek met die kerk”

OLDEHOVE – Het zag er even somber uit voor de Hervormde Kerk in Oldehove. Ongeveer drie jaar geleden namen de Hervormde gemeenschap en de Gereformeerde gemeenschap hier de stap om samen te gaan werken. Inmiddels vormen zij een federatie en is het de bedoeling dat over ongeveer een jaar de fusie een feit zal zijn. Maar deze twee gemeenschappen bezitten beiden een kerk, teveel van het goede voor een kerkelijke gemeente die juist met leegloop heeft te kampen. Gelukkig is er redding in zicht. Op 1 maart gaat het eigendom van de Hervormde kerk over naar de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). “Nu is de beste weg gekozen om het gebouw in goede staat te houden”, aldus een tevreden kerkrentmeester Anne de Ruiter.

De situatie heeft al heel wat hoofdbrekens gekost. “Er komt geen jong gezin meer bij, dus als ik er over twintig of dertig jaar niet meer ben, wie houdt dan die kerk overeind?”, vraagt De Ruiter zich af. “Het gebouw is er al door onze voorouders neergezet en het is een prachtige en goed onderhouden kerk. Je bent verplicht deze in stand te houden.” Sinds de samenwerking tussen de Hervormde en Gereformeerde gemeente wordt de Hervormde kerk steeds minder gebruikt. “De vier mei herdenking en de volkskerstzang worden hier nog georganiseerd, maar omdat er geen bijgebouwen zijn, kunnen we hier geen nevendiensten organiseren, dus wordt er vaak gekozen voor het gebouw van de Gereformeerde Kerk. Ik denk dat er nu nog een tien keer per jaar gebruik wordt gemaakt van de Hervormde Kerk.”

De Ruiter is blij dat SOGK het eigendom overneemt. “Ik kan wel zelf proberen een stichting voor het beheer op te richten, maar wij zijn maar amateurs en de SOGK vaklui. Zij kunnen het gebouw bovendien veel goedkoper onderhouden, omdat ze al zoveel kerken in onderhoud hebben. Daarnaast is het maar de vraag, wie er zo betrokken is met het gebouw, om zo’n stichting voort te zetten als ik het niet meer kan.” Het mag duidelijk zijn, hij draagt het gebouw een warm hart toe. “Al honderden jaren komen er mensen hier om te bidden, te zingen, om na te denken of bijvoorbeeld voor doopdiensten. Er is heel wat gebeurd in dit gebouw.” Volgens hem draagt ook het dorp de kerk een warm hart toe. “We zijn hier nog altijd gek met die kerk. Ook de mensen die niet meer naar de diensten gaan, stellen er wel prijs op om vanuit deze kerk begraven te worden. Als ik langs de deuren zou gaan voor een bijdrage om de kerk te kunnen onderhouden, wil iedereen het gebouw wel behouden.”

En dat is mooi, want de rol van dit gebouw gaat met deze nieuwe eigenaar wel veranderen. “Het moet nu een kerk van het dorp worden, niet meer een kerk van de kerkelijke gemeente”, beaamt De Ruiter. “Daarom moet er een plaatselijke commissie worden gevormd, waarin niet alleen mensen uit de kerkgemeenschap plaatsnemen, die moet zorgen voor voldoende activiteiten en zorgen dat het gebouw onderhouden wordt.”

Voor deze kerkrentmeester, die samen met kerkrentmeesters Jan Mechielsen en Jan van Woudenberg, altijd de zorg droeg voor het gebouw, zal er wel wat veranderen in de toekomst. “Een gemis? Nou, ik denk dat ik straks hetzelfde werk wel kan doen in die commissie. Ja, ik wil daar zeker een rol in spelen. Ik ben hier zeven jaar geleden heel warm onthaald door de Hervormde gemeente en wil dat terugdoen.” Wie ook interesse heeft om in zo’n commissie plaats te nemen, kan contact opnemen met Anne de Ruiter op telefoonnummer 0594-591492.

Op 1 maart gaat het eigendom officieel over. Om 15.30 uur begint de feestelijke bijeenkomst waarin onder andere de notariële akte ondertekend wordt. Vanzelfsprekend is heel het dorp welkom. De Ruiter heeft maar één wens voor dit memorabele moment: “Die kerk mag wel bomvol zitten.”

UIT DE KRANT

Lees ook