Feest in het hart van Vierhuizen

Afbeelding
voorpagina groningen

VIERHUIZEN – Een letterlijk en figuurlijk hart van het dorp, de plek waar men samenkomt en geniet van muziek of verhalen en een beeldbepalend en zo kenmerkend element: het kerkje van Vierhuizen. Toen het kerkje twaalf jaar geleden een grote opknapbeurt kon gebruiken, besloot het dorp hier energie in te steken en daar is men nooit meer mee gestopt. Regelmatig is het kerkje het toneel van een culturele activiteit. Zo is er vanavond, Kerstavond, weer de traditionele Kerstnachtdienst. Op zondag 30 december wordt er wel een heel bijzonder feestje gevierd. Precies vijf jaar geleden werd er gevierd dat de renovatie afgerond was. Gea Coehoorn en Jacobien Louwes, beide actief in het bestuur van de Stichting Kerk Vierhuizen, staan in deze Streekkrant stil bij deze mijlpaal. Lees verder op pagina …

“Het kerkje was er zo vreselijk aan toe”, blikt Jacobien terug naar twaalf jaar geleden. “Daarom hebben we de Stichting Kerk Vierhuizen opgezet. Er is geld ingezameld, waarmee de ‘bruidsschat’ aan de Stichting Oude Groninger Kerken betaald kon worden.” Deze nam het eigendom over, maar daarmee was de renovatie nog niet een feit. Toen het dorp in 2006 de hoofdprijs won in het AVRO-programma ‘de Restauratie’ ging het hard. “Ja”, beaamt Jacobien, “wij wonnen maar liefst 920.000 euro. Een enorm bedrag waarvan de hele kerk opgeknapt kon worden. Eén van de eisen was wel dat de renovatie snel moest gebeuren. Eind 2007 was het klaar.” Ze weet de exacte datum nog. “Op 23 december vierden we hier feest.”

Tussen toen en nu liggen vijf jaren waarin het kerkje een vaste plek innam als niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk hart van het dorp. Op de vraag of het kerkje gedragen wordt door het dorp, knikken beide dames instemmend. “Ik kan me niet indenken dat hij er niet zou staan”, aldus Jacobien. “We zijn maar rijk dat we de kerk, maar ook de molen en het dorpshuis in het dorp hebben.”

Het beheer van de kerk ligt bij het bestuur, wat naast Gea en Jacobien bestaat uit Martha van Dijk, Janke Veenstra, Arie Groen en Cees Sillen. “Er wordt veel energie in gestoken”, benadrukt Jacobien. Deze club mensen probeert ongeveer vijf keer per jaar een culturele activiteit in het kerkje te organiseren. “Heel gevarieerde activiteiten”, vertelt Gea. “Van gospel- tot mannenkoor, Joodse muziek en kerkdiensten.” De Kerstzangdienst, die vanavond plaats vindt is één van de meest druk bezochte activiteiten. “Dan zit de kerk echt vol. Ook voor de mensen die normaal niet naar de kerk gaan, is het een leuke avond. Vanavond treedt zelfs een speciaal gelegenheids-dameskoor uit het dorp op en alle kinderen uit het dorp gaan optreden.” Maar ook de andere activiteiten kunnen over het algemeen op ruime belangstelling rekenen. “Het wisselt wel wat, maar het is dan ook maar net waar je interesse ligt”, vertelt Gea. “Juist daarom ook, proberen we een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen.” Voor het komende jaar liggen er alweer een aantal plannen vast. “Het mannenkoor KUG komt hier elk jaar, in het zomer willen we weer ‘kunst in en om de kerk’ organiseren met kunstenaars uit De Marne die hier één weekend exposeren en we zijn bezig met een Groningse zanger of groep voor een optreden in het najaar.”

Om stil te staan bij het feit dat het kerkje precies vijf jaar geleden de restauratie afgerond was, wordt er zondag 30 december een feestje gevierd in de kerk. “Alleen voor de dorpsbewoners en de Vrienden van de Kerk, die het financieel ondersteunen”, vertelt Gea. Hun wacht een gezellig samenzijn en een optreden van Fré Schreiber.

Wensen voor de toekomst zijn er eigenlijk niet. Er zijn net kussens aangeschaft voor in de banken en dat is dan wel weer genoeg. Typerend misschien wel voor het dorp, waar ook maar zelden iets veranderd. Jacobien, die van jongs af aan in Vierhuizen woont, vertelt zelfs dat er in al die jaren maar twee huizen bijgebouwd zijn. “Dat is onze nieuwbouwwijk”, voegt Gea met een lach toe. “Verder blijft het onveranderd”, aldus Jacobien. “Dat maakt het ook zo mooi.”

UIT DE KRANT