Wanneer opvoeden ‘niet vanzelf gaat’

Afbeelding
Uitgelicht

Pedagogische Praktijk Marum

MARUM - Pedagogische Praktijk Marum biedt hulp en  advies aan ouders met opvoeding- en ontwikkelingsvragen. Of vragen betreffende leren en gedrag voor kinderen tot 23 jaar. ”Ik bied hulp bij het verhelderen van de hulpvraag, daarna worden zowel ouders als  kind(eren) ondersteund en begeleid in ’t veranderproces’, vertelt Rika Elema-De Boer.
Ouders komen doorgaans binnen op advies van de huisarts, scholen en via de website. ‘Dan is de eerste stap gezet. Je stelt je toch kwetsbaar op wanneer je hulp inroept. Naar aanleiding van gesprekken, met eerst de ouders en eventueel later het kind, probeer ik inzichtelijk te maken waarom opvoeden even niet vanzelf gaat en mensen tegen problemen aan lopen waar ze even niet uit komen. Het is voor een kind belangrijk voor zijn of haar ontwikkeling, dat het in harmonie, in een veilige uitdagende omgeving opgroeit, tot een zelfverzekerd, zelfredzaam en vrolijk mens.’
Na gesprekken met de ouders gaat Rika met het kind aan de slag. Dat gebeurt op een positieve, respectvolle manier. Jonge kinderen maken bijvoorbeeld een tekening van het gezin en een wensboom. Of maken een woordveld.”Problemen zitten vaak in de driehoek ouders, kind, school. Na gesprekken kan ik het probleem inzichtelijk maken.  Vervolgens stel ik, naar aanleiding van mijn bevindingen, een aantal vragen. Ouders vinden door de gesprekken vaak zelf al de oplossing en herkennen hoe ze in bepaalde situaties handelden. Dit inzicht is belangrijk voor het vervolg. Observaties op scholen kunnen daar bijhoren. ‘Alles draait om vertrouwen en respect. Ouders krijgen steevast tips voor ‘positief opvoeden’ mee’, zegt Rika.
Voor kinderen is de reis naar volwassenheid  een grote verrassingstocht met veel ups en downs, hierbij spelen de ouders en hun omgeving een belangrijke rol. Wanneer er zich problemen voordoen op ‘deze weg’, dan  kunnen ouders en hun kinderen bij Pedagogische Praktijk Marum terecht.  Zoals de gemeenten het graag zien, ben ik lokaal gevestigd en bied ik laagdrempelige zorg.  De kosten worden veelal door de zorgverzekeraar vergoed uit het gezin AV pakket (ong.80%). Dit is afhankelijk van uw polis.”
Pedagogische Praktijk Marum is gevestigd aan de Zuiderbuuren 26 in Marum en is
telefonisch bereikbaar via 0594-643187 en 06-29360651. Mailen kan ook:
info@opvoedeneenkunst.nl. Zie ook de website www.opvoedeneenkunst.nl.

UIT DE KRANT