Zorg bij het levenseinde in hospice De Mantel in Zuidhorn

Uitgelicht

Zonnehuis Oostergast heeft een hospice waar mensen die niet lang meer te leven hebben, kunnen verblijven voor palliatieve terminale zorg. We vroegen hoofd Tjitske Westra om wat meer over deze hospice De Mantel te vertellen.

Waarom de naam hospice De Mantel?
De naam De Mantel verwijst naar het Latijnse woord pallium. Ook verwijst dit naar de in Groningen en omstreken bekende Sint Martinus, die zijn halve mantel weggaf aan een zieke bedelaar met de woorden: ‘Ik kan u niet beter maken maar uw lijden mogelijk verlichten met deze mantel’.

Hoe ziet hospice De Mantel er uit?
De Mantel heeft een eigen ingang en biedt plaats aan zes mensen, die elke een eigen kamer met een terras en eigen sanitair hebben. Tevens is er een gezamenlijke huiskamer met keuken. Naasten kunnen, als zij dat willen, een deel van de zorg op zich nemen en eventueel blijven logeren.

Wie zorgen voor de mensen in De Mantel?
Er is een gespecialiseerd team dat, naast zorg en behandeling, aandacht heeft voor psychosociale, emotionele en spirituele aspecten. Ondersteuning door vrijwilligers behoort tot de mogelijkheden.

Tevens richt palliatieve zorg zich op de ondersteuning van de naasten. Een specialist ouderengeneeskunde van Kompaan in Zonnehuis Oostergast is verantwoordelijk voor de medische zorg.

Waar kan men terecht voor meer informatie?
De Mantel is een zogenaamde AWBZ-voorziening. Via de huisarts of het ziekenhuis kan een indicatie worden aangevraagd. De Mantel voorziet ook in tijdelijke opnames, bijvoorbeeld voor het bijstellen van de palliatieve behandeling, de medicatie of het tijdelijk vervangen van mantelzorg. Bij opname zijn geen leeftijdsbeperkingen of beperkingen vanwege bijkomende ziektebeelden of psychosociale problematiek.

Voor meer informatie kan men bellen met bureau Entree van Zonnehuisgroep Noord, via 0900 686 0 686.

Waar is hospice De Mantel?
De Mantel is in de nieuwe wijk Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn, Cursastraat 16.
Meer informatie is ook te vinden op www.zonnehuisgroepnoord.nl

UIT DE KRANT

Lees ook