Prijs Koningsmarkt Grijpskerk

Afbeelding
uit het hart
GRIJPSKERK - Een kleine honderd bezoekers van de Koningsmarkt dit jaar in Grijpskerk deden een gok bij de stand van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden. Het ging om het raden van het juiste aantal adressen van de leden van de dorpscoöperatie. En wel het juiste aantal adressen aan het einde van de Koningsmarkt 2018. In de stand werd informatie gegeven over de dorpscoöperatie en het dorpsloket. Ook werden mensen geattendeerd op de actie van de dorpscoöperatie en de vereniging Dorpsbelangen om aandacht te vragen voor het woning tekort in Grijpskerk. Dit leidde ertoe dat 17 mensen gevolg gaven aan de oproep om lid te worden. De prijs ging naar Jan Ellens, de Akkers 5 uit Kommerzijl. Hij ontving uit handen van Avelien Willekes van de dorpscoöperatie de mand met lekkere streekproducten uit de oude gemeente Grijpskerk. www.grijpskerkverbonden.nl.

UIT DE KRANT

Lees ook