Digitalisering: behoud de gemeentepagina!

Nieuws

GROOTEGAST - Tijdens de raadsvergadering in de gemeente Grootegast van 17 december 2013 gingen wij als GroenLinks Grootegast als enige partij niet akkoord met digitalisering van de wekelijkse informatie, zodat die niet meer in De Streekkrant te vinden is. Als je misschien 20 of 30 jaar verder bent, zal het wellicht minder problemen geven. Maar wij vinden het daar nu nog te vroeg voor. Lang niet iedereen heeft toegang tot het internet (denk aan ouderen, mensen in het buitengebied, etc.). Ook is lang niet iedereen even handig met de computer om de informatie te vinden. Wij hebben door ervaringen en contacten met mensen sterk de indruk dat deze lokale krant goed gelezen wordt. In onze regio wonen veel mensen met een wat smallere beurs (cijfers van het CBS tonen dat aan). Dat zorgt ervoor dat veel mensen thuis geen betaalde krant hebben en dus op die manier niet op de hoogte worden gehouden van informatie uit hun regio. Met een gratis huis-aan-huisblad worden zij dat wel. Met name in plattelandsgebieden is de lokale krant voor veel mensen vaak een zeer belangrijke bron om betrouwbare informatie te krijgen. Regionale kranten en omroepen komen alleen maar bij groot nieuws, terwijl, om maar eens wat te noemen: het veranderen van een bestemmingsplan voor een individuele burger grote gevolgen kan hebben. Dat een gemeente inwoners van dit soort informatie gemakkelijk op de hoogte kan houden via een gemeentepagina in een lokale krant lijkt ons een overduidelijke zaak. Wanneer hiermee gestopt wordt, is het te besparen bedrag heel klein. In de eerste maanden zal er ook, zo schatten wij in, veel onduidelijkheid ontstaan bij inwoners, die niet meer hun belangrijke informatie kunnen vinden op de vertrouwde plek. De alternatieven die de gemeente aanbiedt, zijn ons inziens volstrekt onvoldoende. (Zoals de e-mailservice, verwijzingen naar links van websites en het op de hoogte houden van burgers via Twitter). Wil men toch nog papieren versies inzien? Dan moet men maar afreizen naar het gemeentehuis, waar je dan binnen de openingstijden nog wat mag raadplegen. Het lijkt ons vreemd dat dit beter zou zijn voor de burgers. Tijdens het moment van bespreken van dit agendapunt deden we wel een handreiking door te stellen dat desnoods alleen de informatie waarvan men redelijkerwijs in kan schatten dat die van grotere waarde is voor de burgers zou moeten blijven, zodat men misschien met één pagina minder toe kan, wat dus ook een besparing is. Maar zelfs met deze concessie naar de gemeente toe kregen we van geen enkele andere partij op die manier support dat het in stand gehouden kon worden. GroenLinks Grootegast ondersteunde dus als enige partij het college niet met het inkrimpen van de informatievoorziening naar de burgers toe, want daar komt het in de praktijk op neer. Jan Wessels Groenlinks Grootegast

UIT DE KRANT