Raadsleden laten zich informeren over nieuw MFA Grootegast

Nieuws

GROOTEGAST – De gemeenteraad van Grootegast heeft vorige week woensdag een bezoek gebracht aan het organisatiecomité dat een nieuw MFA in Grootegast wil laten bouwen. Het nieuwe MFA moet aan het huidige gebouw van het zwembad De Woldzoom komen en voor vele organisaties uit het dorp beschikbaar zijn. Tijdens de avond werden de raadsleden geïnformeerd over de plannen en konden zij hun vragen stellen. Zo werd er ingegaan op de doelgroep die het gebouw moet gaan gebruiken en hoe het geheel gefinancierd moet gaan worden. Voorzitter Hielke Westra: “We hopen dat de raad na vanavond het advies van het college overneemt om het geld voor dit MFA beschikbaar te stellen.” Allemaal positieve geluiden over het plan waren er niet. De welstandscommissie heeft namelijk vorige week een rapport uitgebracht waarin zij schrijft dat het nieuwe plan te monotoon en grootschalig is. De commissie oordeelt ook dat er te weinig sprake is van een visie en dat de vormgeving weinig overtuigend wordt gevonden. Westra zegt dat zijn organisatie het rapport eerst voor kennisgeving aanneemt. “In de toekomst willen we er nog wel een architect naar laten kijken, maar nu is de eerste stap om een financiële toezegging te krijgen. Als er zicht is op financiering kunnen we namelijk pas verdergaan.”

UIT DE KRANT