“Gelovig of niet, iedereen is welkom om te helpen!”

|
| Foto: |
nieuws groningen

Stichting Aduard Helpt heeft ook in het nieuwe jaar voldoende plannen

ADUARD – Het is alweer een aantal jaren geleden dat de Stichting Aduard Helpt in het leven is geroepen en nog altijd weet het diverse projecten te ondersteunen. Penningmeester Bertus Veldman zet zich samen met de familie Kloosterman en vele betrokkenen in voor het geheel en hij hoopt dat dit een mooi vervolg krijgt richting de toekomst. Voor het komende jaar kunnen de mensen in Tanzania en Roemenië rekenen op de steun van de Aduarders, terwijl ook Ghana op het lijstje staat.

Het gebeuren startte in 2008, nadat een enthousiaste actievoerder werd geconfronteerd door onwetendheid. Het was Bernard Meijer die destijds oud ijzer inzamelde voor een project in Ghana en daarmee enkele duizenden euro’s ophaalde. Meijer deed dit echter op zijn eigen naam en moest daarom een substantieel deel aan de fiscus afdragen onder de noemer inkomstenbelasting. Dat dit geld niet bedoeld was voor Meijer zelf, maar voor een goed doel, deed niet ter zake. Veldman sprong een jaar later te hulp, hij had immers wel wat financiële kennis in huis. “Mede om die situatie heb ik destijds voorgesteld om een stichting op te richten”, blikt hij kortstondig terug. “Het kon in mijn ogen namelijk niet zo zijn wanneer een groep enthousiastelingen geld inzamelde het ook nog eens een fors deel naar Den Haag zou moeten overmaken. Het geld beheren in de stichting was in mijn ogen een beter alternatief, aangezien het dan gebruikt kon worden voor het goede doel. Dáár was en is het ons namelijk allemaal om te doen. Vanaf dat moment wisten we grote opbrengsten te realiseren van tienduizenden euro’s, zonder dat daar een fors bedrag van naar de Belastingdienst moest worden gebracht.”

Bertus Veldman legt uit dat de stichting is ontstaan met betrokkenheid vanuit een aantal kerken, maar dat vrijwilligers niet per sé een geloofsovertuiging moeten hebben om mee te doen. “We krijgen wel eens te horen dat mensen denken dat het alleen door kerken wordt gedragen. Nee zeg ik dan, iedereen is welkom om deze stichting te ondersteunen met een financiële bijdrage of door zich in te zetten voor het geheel. Het is inderdaad vanuit de kerk gegroeid, met enkele mensen die toevallig vanuit een kerkelijke achtergrond hebben gehandeld. Maar nogmaals, iedereen is welkom om te helpen, gelovig of niet.”

Oost Europa en Afrika

Ondertussen is Stichting Aduard in de landen Ghana, Roemenië, Tanzania en Zambia actief en in het verleden kon ook Zuid Afrika rekenen op de inzet van de Aduarders. De betrokkenen zamelen op een creatieve manier geld in. Van oud ijzer inzamelen tot het organiseren van een bloemenactie, in Aduard zijn ze van de partij. Daarnaast is er ook een tweedehands winkel gestart in kinderkleding, terwijl de stichting voortdurend nieuwe ideeën tracht te ontwikkelen. Niet alleen om geld in te zamelen, ook om de lokale burgers te helpen. “Zo heb ik al eens geprobeerd een schuldhulpverlening op te zetten voor de mensen in Aduard die armlastig zijn en hulp nodig hebben bij het doen van hun administratie. Daarvoor heb ik een folder laten verspreiden, maar tot nu toe was er nog geen animo. Het is niet bedoeld om geld te verdienen, maar juist om de armlastigen vooruit te helpen en hun leven op orde te brengen.”

Kortom, de betrokkenen rondom de stichting zitten niet stil. Ieder land waarvoor actie gevoerd wordt kan rekenen op één ‘aanvoerder’. Zo zet de al genoemde Bernard Meijer zich in voor Ghana, bikkelt Abel Kuiper voor Tanzania, terwijl Gerard Kloosterman druk in de weer is voor zowel Zambia als Roemenië. Komend jaar wordt er in ieder geval geld ingezameld voor Roemenië en Zambia, de projecten waar de familie Kloosterman zich sterk voor maakt en Veldman vermoedt dat ook Ghana kan rekenen op de steun van de stichting. “De eerste twee projecten gaan sowieso door, maar ik verwacht wel dat Ghana in het najaar van 2014 weer op de agenda zal staan. De fondsenwerving is breder geworden en vergt wel extra inzet, maar ook de komende projecten zullen vast goed komen. Wij gaan in ieder geval stug door en hopen dit voor de minder bedeelden te kunnen blijven doen.”

|

UIT DE KRANT