week 1

minikul

Minikul (02.01.13)

Laten we meteen niet ál te somber doen met de kater van nieuwjaarsnacht en de oliebollen en appelflappen nog in ons lijf. Want 21 december 2012, de dag dat volgens de voor velen geloofwaardige Maya kalender onze wereld écht zou vergaan, hebben we gehad. Maar geen centje pijn. Dus opwaarts naar de kimmen, hoger en hoger op? Maar economen, sociologen en andere deskundigen verwachten in 2013 nóg zwaardere tijden. De financiële crisis zet verder door, zeggen ze. De werkeloosheid stijgt naar een steeds hogere top, analyseren ze. En ook de problemen in de eurozone nemen nog grotere vormen aan, weten ze zeker.

Maar we zíjn er nog. Ik bagatelliseer echt niks, maar het zijn allemaal veronderstellingen waaraan we allemaal zélf, of althans zij die namens ons (?) de touwtjes in handen hebben, schuldig (kunnen) zijn. En waar wij zelf, of zij die namens ons dat (zouden!) moeten doen, oplossingen voor zouden kunnen vinden.

Dat geldt ook voor bedreigingen als een wereldoorlog en wereldvoedselschaarste. Want wat de aarde en dus de mensheid werkelijk bedreigt, zijn natuurrampen. Tsunami’s bijvoorbeeld. Of grote vulkaanuitbarstingen. En er schijnt – schijnt hè, laat u niet door mij angst aanjagen – een alles verwoestende zonnestorm op komst te zijn. Op een afstand van nu ruim 934 miljoen kilometer schijnt een komeet in de vorm van een kilometerslange kiezel met een stoppelbaard die hoe dichter hij de zon nadert, steeds langer wordt, richting aarde te denderen. Blijft die komeet op de huidige koers, dan kan hij de aarde raken en zal hij daardoor onherstelbare schade aan onze communicatiesystemen en elektriciteitsvoorzieningen aanbrengen. En dát nu zou een echte ramp zijn. Want wát moet je zonder je mobieltje, internet en alle daaraan verwante hoogwaardige apparaatjes beginnen?

Maatregelen tegen deze voorspelde ramp nemen, lijkt moeilijk. Maar wetenschappers zijn druk doende om een koerswijziging te bewerkstelligen, zodat onze aarde, al zou het maar rakelings zijn, schadevrij door de komeet wordt gepasseerd. Daarvoor hebben ze nog tot eind dit jaar de tijd – de exacte datum van inslag is nog niet bekend maar de komeet wordt tegen die tijd verwacht. Nou ja, wie dan leeft, die dan zorgt, toch? Ik wens u voorlopig dus maar een in alle opzichten vruchtbaar 2013. En denk ook maar even aan die Maya kalender.

Henk Hendriks

UIT DE KRANT