week 41

minikul

Het was vorige week tijdens een spelletje tennis op wat geloof ik de Wii heet, dat mijn jongste kleinzoon mij plotseling vroeg: ‘Opa, geloof jij in het Adam en Eva-verhaal? Ik vind eigenlijk de oerknal- en evolutietheorie aannemelijker. Ik heb het op de computer opgezocht.’ Ik stond perplex en met het tennissen achter, dus een korte pauze waardoor ik wat op adem kon komen was me welkom. Maar dit?….’Tja,’deed ik voorzichtig, ‘ik weet het niet hoor. Ik heb op school geleerd dat Onze Lieve Heer de aarde in zes dagen schiep en dat Adam en Eva de eerste bewoners waren en tja, daar houd ik me maar aan. Ik weet het verder ook niet.’ Een laf antwoord. En dat vond mijn kleinzoon kennelijk ook. Hij zit – net als ik vroeger – op een christelijke school, maar dat is enkel en alleen omdat die het dichtst bij zijn huis ligt. De makkelijkste weg dus. Dat was ook de voornaamste reden dat mijn buitenkerkelijke ouders me op de dichtstbijzijnde, in dit geval school met den bijbel – let op die n - deden. Hoewel zíj er nog wel een quasi-belerend vleugje in de geest van ‘het is goed dat je in je leven ook wat bijbelse kennis meekrijgt’ overheen druppelden. Bij mijn zoon en schoondochter speelt dat laatste geen rol. En christelijke scholen zijn, ook dat moet worden gezegd, allang geen dogmatische bijbelinstituten meer. Ik geloof zelfs dat in de klas van mijn kleinzoon ook een paar moslimkindertjes zitten. En alweer: tja, dat was in mijn tijd wel even anders. Wat de meester zei was waar. Geen twijfel mogelijk. Punt uit. Je schreef ook nog uitsluitend met de rechterhand. Was je linkshandig dan werd dat er wel uitgetimmerd. En computers, waarop je echt alles kon vinden? Zelfs het woord bestond niet.

Om tot des poedels kern terug te komen: Eerlijk gezegd stond ik met de mond vol tanden. Ik probeerde me er een beetje uit te lullen, maar ik kwam er niet mee weg. ‘Laten we maar verder met tennissen gaan,’sloot mijn kleinzoon dit voor mij heikele onderwerp voor hem teleurstellend af. Met tennissen won hij. Royaal. En hij schrijft links. Maar ik blijf tóch met dat Adam en Eva-verhaal en/of de oerknal zitten.

Henk Hendriks

UIT DE KRANT