Ik proat plat

Afbeelding
ik proat plat! doe ok?

Parkheem en Strandheem

Joaren leden wadden mien vrouw en ik n endje aan t wandeln toen der n auto noast ons stopte. Der stapte n mevrouw uut, ze liet ons n ofbeelding van n mooie camping zien en vroeg ons woar ze dizze camping vienden kon. Toen we heur vertelende dat we dat niet wisten was ze hiel verboasd. Zo’n mooie camping hier vlak ien e buurt dat most toch wel bekend weden. Ze hield ons t papier veur en toen zagen we dat de camping die ze bedoelde ien e Parken ien e Penne weden most. We wadden beiden stomverboasd, want we kwammen doar n poar keer ien e week en hadden nog nooit n camping zien. Loater bleek dat het n perspectief tekening was van n camping die Ahold doar begunnen wol. Ze wadden alvast n recloame campagne begonnen om klanten te werven, mor op dat moment was t nog gewoon grasland. De camping i-der loater wel kommen en nou is t n plak woar veul mensen heur vakantie deurbrengen. Mor der is n tied west dat er gien kampeerterrein was. De oflopen honderenviefteg joar i-der ien dit gebied n bult veranderd.


Op e site van e Stichting Historische kring Opende is beschreven hoe de toestand ien e Parken ien e 19e eeuw was. “In het begin was Opende – Zuid woest, plat en ledig.”  Behalve wat spitketen stonden der hielemoal gien gebouwen. Dit veranderde toen er ien 1890 begonnen werd met de bouw van n warkhuus. Armenzörg was verantwoordelek veur t bouwen van n tehuus ien e ‘onwereld’ van e Penne, 


t Gebouw is bouwd deur aannemmers uut Lippenhuzen veur et, ien die tied kapitoale bedrag van 9.242 gulden. t Warkhuus was n gebouw “waar de onfortuinlijken der aarde naartoe werden verbannen”. Toen et ien jannewoarie 1892 opend werd wadden der tweeënderteg kribben beschikboar.


De bewoners, die verpleegden nuumd werden, mosten de heide ontginnen. Noadat er n deel van e heide  ontgonnen was, werd n schuur bouwd woar et vee ien kon. Ien 1899 wa-der 15 bunder heide ontgonnen. Ien n verslag van t warkhuus, werd vermeld dat de bewoners niet allinneg ien heur eigen onderhold veurzagen, mor ok al veur de markt producerende. De doagelekse leiding van t tehuus was ien handen van n “vader en moeder”. Een van e leste en tevens één van de markantste vaders was ‘Vadertje Zijlstra’. 


De bewoners mosten natuurlek ok boodschappen en kleren hemmen. De levering doar van werd elk joar aanbesteed. Ien e krant kwam dan n advertentie met de volgende tekst: “In het werkhuis te Opënde zal worden aanbesteed: De levering van 1e De benodigdheden voor Kleeding, Voeding, enz. Ten behoeve van genoemd werkhuis. 2e Lijkkisten, ten behoeve van overleden armen.”


Verschillende keren worden der verkopings holden ien t warkhuis. t Aanbod bestond uut goedkope dames, heren en kienderkousen.


Noast et warkhuus was ien t midden van de 20e eeuw ok nog n kwekerij. Ien e zummer werden onder andere eerdbeien verbouwd en ien e winter moes. De mensen die doar warkende hadden ofstand tot e arbeidsmarkt. De doagelekse leiding was ien handen van ‘werkmeester’ Buitenwerf. 


Loater werd t warkhuus omdoopt tot ‘Parkheem’ en ien e zeuventeger joaren van de veurege eeuw veranderd ien n opvanghuus veur asielzoekers. Ien die periode is het pand tot e grond toe ofbrand.


Halverwege de joaren zeuventeg kreeg de firma Poelman vergunning om zand te winnen vlak noast het veurmoaleg warkhuus. Ze kregen opdracht om bijna 1,5 miljoen kuub zand te levern veur de aanleg van rieksweg 42.  


Omdat er langzoamerhand hiel wat mensen op die wotterplas ofkwammen om te zunneboaden en te zwemmen, zag de firma Ahold kans om doar n camping te begunnen. Ien 1986 is de camping overnommen deur de familie Bruinewoud. Die het de camping uitbreid met n zwembad. Het ging zo goed dat er ien 1994 zelfs plannen moakt werden om n skiboan te bouwen, dat is uuteindelek niet deurgoan. Wel i-der nog n camping bijkocht ien Leek. Dit is slecht uutpakt en brocht de familie ien financiële problemen. Dochter Anneke het as leste van e familie t beheer had over de camping.


Tegenwoordeg is ‘Strandheem’ n luxe 4 sterren familiecamping met animatieteam, speultuun, eetcafé, midgetgolfboan en n disco veur tieners.


Dit luxe verblief stijt wel ien schril contrast met de armoe die der vroeger was!


Henk Wierenga

UIT DE KRANT

Lees ook