Buitenspel

Gemeente Westerkwartier
Het moest een feestelijke eerste raadsvergadering worden in de Postwagen. Raadsleden die werden beëdigd, wethouders die officieel tot het college toe traden, de presentatie van een schitterende ambtsketen en één serieus politiek punt op de agenda. Het coalitieakkoord, waar VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA ontzettend blij mee zijn. Een akkoord op hoofdlijnen, waarbij het college de ruimte krijgt om binnen de gestelde kaders en financiële (on)mogelijkheden beleid te maken. Feestelijk was de historische aftrap van het Westerkwartier zeker. Scherp ook, want naast de nodige woorden over het akkoord werd er ook gesproken over de coalitie zelf. Een coalitie zonder GroenLinks die met vijf zetels -dus winst- wel mee had willen praten. “Een uitnodiging bleef echter uit”, verweet Klaas-Wybo van der Hoek vooral VZ-frontman Ytsen van der Velde. “Jullie wilden een coalitie van winnaars. Het CDA is de grote verliezer van de verkiezingen. De PvdA heeft uitdrukkelijk gezegd niet op de eerste rij te zitten. Toch zitten zij in het college?” De programma’s lagen te ver uit elkaar, voorzag Van der Velde zijn GroenLinks-collega van uitleg. De PvdA heeft inderdaad gezegd de ontwikkelingen rondom de coalitievorming af te zullen wachten, en ook is het geen geheim dat het CDA op meer dan de behaalde vijf zetels had gehoopt. Toch is de coalitie, al had er best gesproken kunnen worden met GroenLinks, een logische. Het was GroenLinks zelf die bij de informatieronde aan gaf geen vijfde wiel aan de wagen te willen zijn. Zij spraken van doelstellingen en voorwaarden waar aan voldaan moest worden, wilden zij zitting nemen in het college van burgemeester en wethouders. Het spelletje ‘hard-to-get’ kan in soms goed uitpakken. Het is in de politiek niet ongebruikelijk dat partijen hun huid zo duur mogelijk willen verkopen om zoveel mogelijk programmapunten en verkiezingsbeloften te verzilveren. Ook GroenLinks zal met die gedachte de informatieronde in zijn gegaan. Echter, daar waar spelletjes soms goed lopen, kan het bij meerdere serieuze kapers op de kust ook fout aflopen. Dat de ChristenUnie en het CDA elkaar vast hebben gehouden is geen verrassing. De PvdA zei niet op de eerste rij te zitten, maar stond ook niet onwelwillend tegenover besturen. Zolang er maar ruimte was om het sociale gezicht te tonen, en dat is volgens ondergetekende ruimhartig gelukt. Met VZ, CU en CDA was er al een meerderheid en elke andere partij –waaronder dus GroenLinks- zou zorgen voor de ‘bonuszetels’. Voor een ruimere meerderheid en groter draagvlak. GroenLinks heeft zichzelf als grote winnaar in de etalage gezet, mét een wensenlijstje en bijbehorend prijskaartje. Het zal de andere partijen hebben afgeschrikt. Gegokt en verloren, buitenspel gezet. Wat rest is de oppositiebank en dat is iets om je als toeschouwer op te verheugen. Want een scherp GroenLinks is een schitterende aanwinst voor de gemeenteraad van het Westerkwartier. Ook in buitenspelpositie valt er soms nog genoeg te behalen.
Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!

UIT DE KRANT

Lees ook