Een historisch gebeuren

Gemeente Westerkwartier
Historie. Dat is het. Vier gemeenten die samen besluiten verder te gaan als één. Vorige week stelden de vier gemeenteraden van de toekomstige gemeente Westerkwartier op dezelfde avond het Herindelingsontwerp vast. Een mooi moment. Want laten we eerlijk zijn: Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum passen bij elkaar als pindakaas en hagelslag. Of als kaas en jam. Afzonderlijk van elkaar al bijzonder lekker, maar tezamen nog net iets lekkerder. Positief nietwaar? “Van gedachten veranderd?”,  zult u zich misschien afvragen. Nou, nee dus. Het is niet de herindeling die mij als journalist dwars zit. Integendeel zelfs. Het Westerkwartier wordt een hele mooie gemeente met een grote rijkdom aan cultuur, toerisme en recreatie. Hoe mooi is het om straks –in mijn geval als inwoner van Leek- te kunnen zeggen dat ‘mijn’ gemeente niet alleen over Nienoord beschikt, maar ook de Coendersborg (Nuis), het Legio-museum (Grootegast) en het Baron Theater (Opende) binnen de gemeentegrenzen heeft. Waarbij tegelijk mijn welgemeende excuses voor al die leuke organisaties, evenementen en activiteiten die ik niet heb benoemd. Pure rijkdom met als kers op de taart het prachtige cultuurhistorische landschap Middag-Humsterland en de drie mooie dorpen die nu nog bij Winsum horen. Klaas-Wybo van der Hoek (fractieleider GroenLinks Zuidhorn) wist tijdens de raadsvergadering in Zuidhorn te vertellen dat niemand écht houdt van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Bestuurlijk is dat inderdaad nog even afwachten, maar inhoudelijk kijkend naar wat we allemaal tot onze gemeente mogen rekenen, dan houd ik wel van de nieuwe gemeente. Nee, daar ligt het probleem niet. Het probleem zit hem in de achterkamertjespolitiek waarmee het hele gebeuren gecomponeerd is. Triomfantelijk jubelen de raden dat het herindelingsontwerp nu ter inzage ligt. Rijkelijk laat als u het mij vraagt. Aan die mening heeft ook het gesprek met het Leekster D66-raadslid Co Stehouwer niets veranderd. Het was een goed gesprek op een mooie zaterdagochtend in De Postwagen te Tolbert. En het heeft zeker tot nieuwe inzichten geleid. Maar dus niet ten aanzien van de totstandkoming van het Herindelingsontwerp. Volgens Co heeft de beslotenheid ervoor gezorgd dat er constructief en inhoudelijk gedebatteerd werd over de herindeling. De aanwezigheid van media zou ervoor kunnen hebben gezorgd –en dat zijn een heleboel slagen om de arm- dat leden van de raadswerkgroep hun eigen punt hadden willen maken en het inhoudelijke debat hadden vermeden. Dat vond ik jammer om te horen. Raadsleden die debatten vermijden als er pers op de tribune zit missen namelijk iets. Ruggengraat. En zijn daarmee per definitie ongeschikt als politicus. De besloten bijeenkomsten van de raadswerkgroep hadden dus tot meer inzichten kunnen leiden dan alleen meer informatie over de herindeling. We hadden namelijk ook kunnen zien wie wel geschikt is als raadslid, en vooral wie niet. Wel zo handig als we eind 2018 naar de stembus  mogen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij wil ik wel mijn waardering uitspreken voor D66-raadslid Stehouwer. Een diepe buiging voor het raadslid dat haar nek uitsteekt om het idee achter de beslotenheid van de raadswerkgroep uit te leggen en te verdedigen. Weliswaar tevergeefs, maar niet nutteloos. Nogmaals, het was een leerzaam gesprek dat zeker tot nieuwe inzichten heeft geleid op andere gebieden zoals leefbaarheid. Enfin, het Herindelingsontwerp ligt nu openbaar ter inzage voor u, als inwoner van de toekomstige gemeente Westerkwartier, om een oordeel over te vellen. Niets is nog in beton gegoten. U kunt uw zienswijze indienen en die mogen zowel kritisch als ondersteunend zijn. Deze zienswijzen kunnen eventueel nog verwerkt worden in het ontwerp, waarna de gemeenteraden er een definitieve klap op mogen geven en het Herindelingsontwerp een Herindelingsadvies wordt. Dat advies zal vervolgens worden afgestempeld –want slechts een formaliteit- door achtereenvolgens de provincie, het kabinet en de beide Kamers. Dit is dus uw laatste kans om uw mening te geven en een zienswijze in te dienen. Wees kritisch en stel vooral vragen. Enkele suggesties. Gaan de inwoners van Zuidhorn echt veel meer betalen? Behouden wij al onze voorzieningen in de eigen dorpen? Levert de fusie nieuwe banen op of gaat het (gemeentelijke) banen kosten?
Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!

UIT DE KRANT

Lees ook