De vrouw met de hamer - Joke Buist

Afbeelding
de man/vrouw met de hamer

Secretaris en medevoorzitter van Dorpsbelangen Ezinge


EZINGE – ‘Sinds 2019 maak ik deel uit van Dorpsbelangen Ezinge. Ik was voorheen werkzaam in het onderwijs en voelde me altijd al sterk betrokken bij het dorp. Toen de herindeling van de verschillende gemeenten plaatsvond, vond ik het belangrijk dat Ezinge als klein dorp zichtbaar zou blijven binnen de grote gemeente Westerkwartier. Over die communicatie ben ik positief. We worden gehoord en gezien door de gemeente en de contacten verlopen goed. Een poosje geleden is er bijvoorbeeld een sponsorloop georganiseerd in het dorp waar ook de wethouder aanwezig was. Daarbij, recentelijk is er een gerestaureerd grafmonument onthuld, daar was de burgemeester bij aanwezig. Het bestuur van Dorpsbelangen bestaat uit zeven personen. Zelf ben ik secretaris en samen met Mia de Jong zet ik me in als voorzitter, zo vormen we het dagelijks bestuur. Iedereen heeft zijn eigen taken binnen Dorpsbelangen, zoals onder andere verkeer en veiligheid, cultuur, groenvoorzieningen, jeugdwerk, wonen en regelmatig contact houden met de gemeente. De missie van onze vereniging is om een schakel te zijn tussen het dorp Ezinge, de overheid en derden. We willen initiatieven van inwoners ondersteunen en bevorderen. Hierin hebben we in principe geen sturende rol, maar we ondersteunen wat er leeft in het dorp en waar aandacht aan besteed moet worden. Zo worden er bijvoorbeeld bloembakken aan de brug gehangen, de kerstboom wordt geplaatst en er wordt meegedacht aan activiteiten tijdens Oud en Nieuw. Maar buiten ons om gebeurt er ook van alles, waar we bij betrokken zijn. Zo is er een speeltuincommissie druk bezig om een natuurspeeltuin in het dorp te realiseren. Het is zo leuk als je ziet dat iets waar je energie in hebt gestoken ook echt wordt gerealiseerd. Een voorbeeldje hiervan is het Oud & Nieuw-feest. Vorig jaar is er een geweldige groep mensen opgestaan die er een fijn en gezellig feest van hebben gemaakt. Het café had haar terras geopend en vanuit de gemeente werden verschillende zaken gefaciliteerd. Samen zijn de schouders eronder gezet. Een ander voorbeeld is de busverbinding. De busverbinding tussen Winsum en Oldehove zou verdwijnen. Dat is de enige bus die door Ezinge rijdt, het zou een groot gemis zijn als die zou verdwijnen. Onno Broeksma heeft zich er samen met andere dorpen in het Middag-Humsterland hard voor gemaakt om de busverbinding te behouden en dit is uiteindelijk gelukt.’

UIT DE KRANT