Man met de hamer – Boele Dijkstra

Afbeelding
de man/vrouw met de hamer

Bestuurslid Dorpsbelangen Lutjegast
LUTJEGAST –
“Sinds zo’n anderhalf jaar ben ik als bestuurslid betrokken bij Dorpsbelangen Lutjegast. De voorzitter had mij destijds gevraagd om Dorpsbelangen te komen versterken, aangezien ik projectleider ben bij verschillende activiteiten bij de gemeente Noardeast-Fryslân. Binnen Dorpsbelangen Lutjegast speelden er een aantal projecten, waar ik wel een rol in zou kunnen spelen. Bovendien was er ruimte in het bestuur, dat momenteel bestaat uit zes personen. Aangezien ik dit als een mooie mogelijkheid zag om het dorp te helpen, ben ik hier toen ingestapt. Vanaf het begin af aan ben ik onder andere nauw betrokken bij het project van de ‘Groene Dorpsploats’. Dit is een groen gebied, waar mensen kunnen ontspannen, de natuur kunnen ontdekken, kennis kunnen delen en we mensen willen helpen het groene vak te verkennen. Momenteel zijn we aan het kijken hoe we het lokale en regionale onderwijs, bedrijfsleven en de overheid met elkaar kunnen verbinden om deze groene locatie nog verder te ontwikkelen. Bovendien dient het als een soort ‘dorpsplek’, aangezien we in Lutjegast niet echt een ‘Brink’ of iets dergelijks hebben. Eind juni van dit jaar hebben we op de Groene Dorpsploats een insectenhotel gecreëerd met de leerlingen van ’t Fundament. Inmiddels krijgt de locatie steeds meer vorm. We hopen dit jaar onder andere de bebording en de boerenplaats nog te kunnen realiseren. In het voorjaar van 2021 kunnen we dan weer verder kijken. We zijn ambitieus en willen de locatie blijven ontwikkelen. Naast dit project, speelt er natuurlijk nog veel meer binnen Dorpsbelangen Lutjegast. Zo wil de gemeente de riolering in het dorp aanpakken en zijn er plannen voor een zonnepark. Ook hier zijn we als Dorpsbelangen Lutjegast bij betrokken. Ik vind het mooi dat ik mijn ervaring vanuit mijn werk ook in deze functie kan benutten. Op deze wijze leer je het dorp ook nog beter kennen. Het is leuk om hier zo bij betrokken te zijn”.

UIT DE KRANT

Lees ook