Hessel van der Sluis

|
| Foto: |
de man/vrouw met de hamer

Naam: Hessel van der Sluis

Voorzitter HSWE (Er is hoop… ook voor de straatkinderen en weduwen in Ethiopië)

“De Stichting HSWE is een Nederlandse stichting die het werk van de Ethiopische stichting New Creation ondersteund. HSWE verwerft hier in Nederland fondsen voor het zendingswerk in Debre Zeit, het plaatsje in Ethiopië waar New Creation actief is. Het zendingsechtpaar Co en Marja Tollenaar heeft New Creation in 2007 opgericht en zijn begonnen met het oprichten van een tweelinghuis, waar kinderen opgevangen kunnen worden, zodat ze in een familiegerichte omgeving een leven kunnen leiden buiten alle armoede en ellende. Er is inmiddels ook een school gekomen en een landbouwproject gestart. De grootste uitdaging in Ethiopië is de droogte. Soms kunnen ze daar maar één keer in de veertien dagen douchen, door het gebrek aan water. Ons belangrijkste doel als stichting is dan ook om genoeg geld bijeen te krijgen, zodat er een put kan worden geslagen, waardoor er een constante aanlevering van water is.

Hoewel HSWE al een poosje bestaat, waren er veel strubbelingen en is er ongeveer anderhalf jaar geleden een nieuw bestuur ontstaan die de handschoen heeft opgepakt en een zakelijke lijn in de stichting brengt, alles weer in goede banen te leidt en alles via de Nederlandse wetgeving laat lopen. Ik ben gevraagd of ik voorzitter wilde worden, omdat mijn vrouw en ik al veel ervaring op hebben gedaan in onze eigen stichting Kliniek Zavora Mozambique. Belangrijk is nu om kenbaar te maken wat er gebeurt en wat er nodig is. Mensen kunnen het werk in Debre Zeit op verschillende manieren steunen. Men kan een algemene sponsorbijdrage geven, men kan per project sponsoren, maar ook bijvoorbeeld een kind sponsoren of adopteren. We zijn nu ook bezig met de verslaggeving, welke niet deugde. Als je als sponsor niet alleen geld stuurt, maar ook het verhaal erachter hoort en regelmatig een verslag krijgt, dan krijg je ook die betrokkenheid die we graag in deze organisatie willen. Op de website www.hoopethiopie.nl is meer informatie te vinden over het werk van New Creation. Steunen kan door geld over te maken op Rabo-rekening 1292.76.553. We zoeken trouwens nog dringend mensen voor de pr-commissie.”

|

UIT DE KRANT