Hoe komt Aduard 2000 uit de coronacrisis?

Afbeelding
Sport

“Nieuw onderkomen Aduard 2000 nadert voltooiing”


ADUARD – Aangekomen op het sportpark in Aduard, valt het meteen op dat er de afgelopen periode heel veel werk is verzet om het nieuwe onderkomen voor de plaatselijke voetbalvereniging te realiseren. Rondom en in het fonkelnieuwe gebouw wordt nog druk gewerkt aan bestrating en de verdere inrichting en aankleding, maar het is al wel duidelijk dat Aduard 2000 het nieuwe seizoen van start gaat in een prachtig nieuw en modern onderkomen. Gesprekspartner is deze week de 35-jarige Alien Hofsink, die sinds een jaar voorzitter is van de club uit het abdijdorp. Hofsink, die in het dagelijks leven werkzaam is in een huisartsencentrum in Uithuizen, is zichtbaar trots op wat er gerealiseerd wordt en steekt enthousiast van wal: “Het is de bedoeling om ons nieuwe onderkomen op 5 september 2020 feestelijk te openen. Hoe we dat gaan doen is nog onduidelijk, want het blijft nog even spannend wat er in verband met de coronacrisis wel en niet mogelijk is. Maar dat we er op een feestelijk manier bij stil gaan staan, staat vast. Het is een mooie gelegenheid om dan onze dankbaarheid aan de vele vrijwilligers en onze sponsoren te tonen. Zonder hen zou de realisatie niet mogelijk zijn geweest”.

Met de realisatie van het nieuwe onderkomen gaat een langgekoesterde wens van Aduard 2000 in vervulling. Ongeveer zeven jaar geleden waren er de eerste plannen en besprekingen. Uiteraard is vooral de financiële haalbaarheid al die tijd een heikel punt geweest. Dat geldt ook voor de bouwperiode. Hofsink vertelt: “In verband met de stijgende bouwkosten moesten we binnen hetzelfde beperkte budget proberen om alles naar wens te realiseren. Ik kan stellen dat het zonder de enorme inzet van vele vrijwilligers en de medewerking van een aantal sponsoren, niet zou zijn gelukt om zonder schulden en/of leningen alles rond te krijgen. Het resultaat mag er straks zijn. Ik heb me laten vertellen dat onze nieuwe accommodatie tot één van de modernste van heel Nederland behoort. Bovendien is het aardbevingsbestendig gebouwd. Het is daarnaast ook conform de huidige wet- en regelgeving gebouwd en voldoet aan alle richtlijnen, zoals de KNVB die hanteert. Tegenwoordig kom je tijdens de bouw altijd voor verrassingen te staan en het is daarbij hartverwarmend om te zien hoe plaatselijke bedrijven ons steeds hebben geholpen, door bijvoorbeeld zand te leveren of afval af te voeren, zonder dat in rekening te brengen. Het is een blijk van grote betrokkenheid en daar ben ik heel blij mee. Voor wat betreft de inrichting hebben we prima zaken kunnen doen met de firma Buss uit Aduard. Dat twee zoons van de eigenaar bij onze club voetballen, maakte de samenwerking uiteraard ook wat gemakkelijker. Bovenal ben ik bijzonder trots op wat een dorpsclub als Aduard 2000 voor elkaar heeft gekregen. Zonder daarbij anderen tekort te doen wil ik vooral de beide ‘kartrekkers’ van de bouwcommissie, Jacob Klaas Star en Gert-Jaap Gunnink, een grote pluim geven voor het vele werk dat zij hebben verricht”.

Hofsink heeft Star een jaar geleden opgevolgd als voorzitter, zodat hij zich volledig kon richten op zijn rol in de bouwcommissie. Een vrouw als voorzitter komt bij voetbalclubs niet zo vaak voor. Hofsink realiseert zich dat ze wat dat betreft wel in een ‘mannenwereld’ terecht is gekomen. “Ik vind het belangrijk dat een dorpsclub, zoals Aduard 2000 is, behouden blijft”, laat Hofsink weten. “Daar werk ik graag aan mee. Ik voetbal zelf in het damesteam en ook drie van mijn vier kinderen voetballen bij Aduard 2000. In een dorp heb je elkaar nodig. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik het feit dat de gymnastiekvereniging en de dansvereniging onze velden hebben gebruikt, toen er in verband met de corona uitbraak binnen niet gesport en gedanst mocht worden. Binnen de club probeer ik vooral ook het belang van een visie en een missie te benadrukken. Ik vind het belangrijk om niet alleen naar het hier en het nu te kijken, maar ook naar de toekomst. Op bestuurlijk niveau moet je daarover nadenken en op anticiperen”.

Het ledental van Aduard 2000 ligt ergens tussen de 175 en 200. Hofsink merkt dat er de laatste jaren sprake is van enige krimp. Voor het komende seizoen gaat het aantal seniorenteams van vier naar drie. Verder is er een 30+ team bij de vrouwen, waar Hofsink zelf in speelt. Bij de jeugd is er niet in elke leeftijdscategorie een team actief in de competitie. Er is een team onder 19 jaar en verder zijn er meerdere teams onder 13 jaar en kaboutervoetbal. Hofsink ziet het als een uitdaging om vooral de jeugd voor de club te zien behouden.

Het vlaggenschip van Aduard 2000 komt volgend seizoen opnieuw uit in de 3e klasse. De afgelopen twee seizoenen bivakkeerde Aduard telkens onderin de ranglijst. Komend seizoen lijkt handhaving in de 3e klasse opnieuw de meest reële doelstelling. De eerste selectie ondergaat de nodige wijzigingen. Doelman Iddo Kooistra, Norbert van der Kamp, Hugo ter Horst en Arjen Baarda zijn gestopt, terwijl Albert Nieuwenhuis en Remco van Merode voor het derde elftal gaan spelen. Na maar liefst toem seizoenen assistent-trainer te zijn geweest, heeft ook Ron Loof besloten er een punt achter te  zetten. Vanuit de tweede selectie worden circa acht jonge en talentvolle spelers doorgeschoven naar de eerste selectie, die komend seizoen getraind en gecoacht zal worden door de nieuw aangestelde oefenmeester Edwin Prins. Hofsink vertelt daarover: “De spelers zijn nauw betrokken geweest bij de keuze voor Prins. Er bleek over en weer de noodzakelijk klik te zijn en Prins, die overkomt van FC Zuidlaren, brengt veel ervaring mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij er met de vernieuwde selectie een goed seizoen van gaat maken. We blijven met elkaar realistisch en leggen de lat daarbij niet te hoog”.

Tot slot toont Hofsink zich blij dat het voetbal niet meer volledig stilligt en er weer getraind kan worden: “Het werd in maart opeens heel vervelend en onzeker, toen het coronavirus invloed op ons dagelijks leven kreeg. Alles kwam stil te liggen en dat hebben we bij Aduard 2000 ook letterlijk gemerkt. Iedereen trok zich wat terug en de onderlinge binding leek te verwateren. De scholen gingen dicht en er kon niet meer in groepsverband gesport worden. We hebben ons best gedaan om in verbinding te blijven met onze leden en de ouders van onze jeugdleden. Zo hebben we in samenwerking met de voetbalschool persoonlijke onlinetrainingen aangeboden. Maar voetbal is een sociaal gebeuren en gelukkig lijkt het erop dat we straks weer meer samen kunnen zijn en dan ook nog eens in ons nieuwe onderkomen. Dat is nodig ook, want me missen nu uiteraard de inkomsten van de kantine. Er is wel sprake van financiële ondersteuning door de KNVB en de gemeente, maar we zullen toch ook zelf weer inkomsten moet generen om de club financieel gezond te houden. Daar gaan we bij Aduard 2000 met elkaar voor”.

UIT DE KRANT

Lees ook