OKVC heeft ‘Alcoholbewuste Sportkantine’

Afbeelding
Sport
OLDEHOVE – Als eerste vereniging in de gemeente Zuidhorn is OKVC erin geslaagd het keurmerk Alcoholbewuste Sportkantine te bemachtigen. Het keurmerk betekent dat de club ervoor zorgt dat de jeugd veilig kan sporten zonder in aanraking te komen met alcohol en werd uitgereikt door wethouder Bert Nederveen. Om het keurmerk te verdienen, heeft de sportclub actie ondernomen om aan de afspraken met de gemeente te voldoen. Deze afspraken over het alcoholpreventiebeleid zijn samen met de sportclub opgesteld. In het afgelopen halfjaar hebben vrijwilligers van de clubs een instructie Verantwoord alcoholschenken gevolgd en is een interactieve avond over de werking van alcohol, de Drank- en Horecawet, leeftijdscontrole en het weigeren van schenken georganiseerd. Ook draagt de club het alcoholpreventiebeleid nadrukkelijk uit: frisdrank is aanzienlijk goedkoper dan alcoholhoudende dranken en alcoholreclame langs de sportvelden is verwijderd. De aanleiding voor Huis voor de Sport om dit keurmerk in het leven te roepen, is de vernieuwde Drank- en Horecawet. Die wet ging in op 1 januari 2014 en daarmee is de leeftijdsgrens voor alcoholische dranken verhoogd naar 18 jaar. Naast het keurmerk biedt het Huis voor de Sport hulp aan de sportclubs in de vorm van ondersteuning bij het ontwikkelen van beleid, instructieavonden en cursussen. Verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen is groot voorstander van de invoering van dit keurmerk: “De gemeente Zuidhorn ondersteunt dit initiatief en wil alcoholgebruik en -misbruik onder jongeren voorkomen. Daarom werken we samen en belonen wij sportclubs, die hier aan meewerken met het keurmerk Alcoholbewuste Sportkantine.”

UIT DE KRANT

Lees ook