Water

Puur natuur

Water is van levensbelang voor mens en dier. Je kunt heel lang zonder eten, maar veel minder lang zonder water. Wat is water eigenlijk? Volgens Wikipedia is water een verbinding van twee waterstofatomen en één zuurstofatoom (H2O ). Water komt in de natuur voor als vloeistof, vaste stof en gas. Water bedekt 71% van het aardoppervlak. Niet teveel gezegd dat water van levensbelang is. En toch kan water ook levensbedreigend zijn. Denk maar aan overstromingen en vloedgolven door een tsunami. Natuurrampen die het water niet in bedwang houden, maar ze in tegendeel loslaten op de mensen. Daarbij vallen veel doden en gewonden. Geen levensbelang dus. Het is de hardheid der natuur. Ook wanneer er veel regen valt, kan dat vervelend zijn voor mens en dier. Uiteraard voor de mens geen levensbedreiging. Hooguit lastig vanwege je beroep zoals boer en mensen die altijd buiten moeten werken. Voor dieren kan dat wel de dood betekenen. Veel water kan schuilplaatsen doen verdwijnen of dieren kunnen gewoon verdrinken. Negatieve gevolgen van water. Dat is voor niets en niemand leuk. Het Waterschap, gelet op hun naam, heeft ook met water te maken. Allereerst moeten zij ervoor zorgen dat wij geen natte voeten krijgen. Afvoeren en afwateren is hier het sleutelwoord. Voor de natuur kan dat slecht uitpakken. Bijvoorbeeld in drassige gebieden, die door afvoer van water droger en droger worden en uiteindelijk te droog voor sommige dieren en planten. Daarom wordt het waterschap ook betrokken bij natuurgebieden met betrekking tot de hoogte van de waterstand. Dat is altijd een laveren tussen de belangen van de natuur en de professionals die van die gebieden moeten leven. Soms gaat het de ene kant op, soms de andere. En dan gaat de economie vaak ook nog meespelen. Dat mag natuurlijk, maar niet altijd ten koste van de natuur. Gelukkig zijn er mensen die bij het Waterschap werken, die dat inzien en gelukkig zijn er ook professionals die daar positief aan meewerken. Laat ik positief besluiten. Kijk in ons prachtige Westerkwartier naar de verschillende ´natte´ gebieden en weet dat er veel nagedacht wordt over hoe de waterstand er zal moeten zijn. Om een balans te vinden tussen economie en natuur. En bezoek die gebieden en geniet ervan.
Herman Woltjer, IVN Grootegast e.o.

UIT DE KRANT