Puur natuur 65

Puur natuur

De tuinvogeltelling is weer voorbij. Vogelbescherming Nederland heeft velen aan het tellen gekregen en zo zaten de liefhebbers weer voor het raam om de vogels die de kou trotseerden op een lijst in te vullen. Want koud was het wel. Niet eens vanwege de graden onder nul, maar wel door de snijdend koude wind. Ik vroeg mij af of er dit jaar door die kou ook minder vogels waar te nemen waren. Dat bleek niet het geval te zijn. Eén van de oorzaken is vast dat er door het koude weer veel gevoederd werd en daardoor waren er veel vogels te zien. In mijn tuin zaten er niet zo veel. Toch een opvallende gast nl. de gaai. Vroeger zeiden we Vlaamse gaai, maar sinds enkele jaren mag dat niet meer. Nu is het gewoon de gaai. En toch noem ik hem nog altijd Vlaamse gaai en dan weet ook iedereen welke vogel ik bedoel. Hij maakte ruzie met de andere vogels. Die kwamen er niet aan te pas. Toen ik het geluid van de gaai hoorde, kwam bij me de gedachte boven hoe het nu eigenlijk met de muziek in de natuur zat. En hoe meer ik er over nadacht, hoe groter de verscheidenheid aan geluiden en muziek was. Je hoeft helemaal niet een getraind oor te hebben. Denk maar aan vogelgezang, aan de beweging van de golven, de regendruppels, het ruisen van de bladeren van de bomen, klapwiekende vogels die wegvliegen. Voor ons zijn dat gewone dagelijkse geluiden. Ze klinken zo gewoon dat we er niet bij stilstaan. De zang van de vogels is wel het gemakkelijkst te horen. Het is een scala aan gezang, gekras, geklaag, welluidende trillers en melodieuze loopjes. Onlangs werd het gezang van de merel als mooiste door de Nederlanders gekozen. Wanneer je hem dan ook ’s morgens of ’s avonds boven in een boom ziet zitten en zijn gezang ten gehore brengt, moet je dat wel goed in de oren klinken. Zelfs in de klassieke muziek hebben componisten die zang geprobeerd na te bootsen. Bijvoorbeeld van Damaré Le merle blanc of in de Vier jaargetijden van Vivaldi. En zo zijn er wel meer te noemen. Ergens las ik dat begin vorige eeuw de zang van nachtegalen werd opgenomen en gebruikt voor het componeren van de mooiste muziekstukken. En wat te denken van het nabootsen van hondengeblaf of donderend onweer en andere natuurverschijnselen. Vele componisten werden geïnspireerd door de overweldigende natuur. Muziek en natuur, muziek in de natuur, natuur in de muziek. De variaties op dit thema zijn net zo oneindig als de natuur en de muziek zelf. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Genieten dus.

UIT DE KRANT

Lees ook