Afscheid Hans van der Werff - Directeur Rabobank

(On)genode gast

Datum: Woensdag 25 april
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Zaal Balk, Zuidhorn

Nadat directievoorzitter Hans van der Werff een week eerder de Ongenode Gast influisterde dat hij wel van een feestje hield, wist de Ongenode Gast meteen wat hij de week daarop zou gaan doen: op naar de afscheidsparty van de bekendste directeur van de Rabobank uit de wijde omgeving. Negentien jaar lang stond Van der Werff aan het hoofd van de bank en in al die jaren maak je een heleboel vrienden. Ze waren er vorige week woensdag dan ook allemaal bij toen hij in Zaal Balk afscheid nam van ‘zijn’ Rabobank Noordenveld/West-Groningen.

Als de Ongenode Gast aan komt rijden, is de rij immens. Al voor de parkeerplaats staat een file tot over het spoor met mensen die haastig op zoek zijn naar een plekje. Die haast blijkt binnen niet nodig te zijn. Daar staat namelijk zo’n lange rij dat uit nood een tweede zaal geopend moet worden om alle mensen te kunnen herbergen. Wel 500 mensen staan in de rij om van Van der Werff te bedanken en hem veel succes te wensen bij zijn nieuwe baan. Onder hen ook de Zuidhorner wethouder Fred Stol, die halverwege de rij een plaatsje heeft weten te bemachtigen. Nog een aantal meters verder is daar zijn Grootegaster collega Sjabbo Smedes. Bijna achteraan nog een CDA’er. Het is wethouder Kor Berghuis uit De Marne.

Vooraan in de rij staat Van der Werff zelf. Geflankeerd door zijn vrouw Mariëlle. Honderden handen worden er geschut en op de tafel achter hem ligt een zee van bloemen, cadeaus en andere leuke dingen. Stralend middelpunt is de directievoorzitter zelf. Met veel plezier neemt hij de vele cadeaus in ontvangst, die vervolgens door zijn medewerkers, die snel zijn toegeschoten, netjes neergelegd worden. Onder de gasten zijn velen waar Van der Werff ooit mee samengewerkt heeft. Ze bedanken hem voor de goede zorgen en zijn constructieve houding in de vele onderhandelingen die ze met de bank gehad hebben.

Ook communicatiemedewerkster Annette Uppomen helpt een handje mee. “Hij staat hier al twee uur handen te schudden en lijkt niet moe te krijgen,” glimlacht ze. “Hoe ik hem moet beschrijven? Altijd vrolijk en opgewekt, direct, recht door zee, maar ook betrokken. Hij weet bijvoorbeeld niet alleen ieders naam, maar van veel medewerkers zelfs de namen van de partners en hun kinderen. Als je één keer een naam genoemd hebt, onthoud hij je de rest van zijn leven.” Voorafgaand aan de openbare receptie, was er voor het personeel al een groot diner. “Bijna iedereen was er. We hadden een buffet en een paar speeches. Door zijn eigen afdeling werd hij zelfs nog even toegezongen.”

Sprekers deze avond zijn er ook. Zoals Marita Schreur, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de bank. “Hans, het voelt een beetje alsof je de verkering uitmaakt,” begint ze. “Mijn mond viel open toen je vertelde dat je wegging en nu blijven we met een gebroken hart achter. Jij was de bank en maakte de bank eentje voor mensen.” Schreur vertelde allerlei anekdotes en kon benadrukken dat Van der Werff altijd wilde winnen. “Je loopt hard. Heel hard. Ik heb het even opgezocht en zag dat je de 4 Mijl van Groningen nog steeds in minder dan 28 minuten loopt. Erg knap!”

Zelf bedankte Van der Werff ook de gasten voor hun komst. “Ik ben buitengewoon verrast. Ik had veel verwacht, maar dit niet. Hier had ik zeker niet van durven dromen.” Van der Werff haalde in zijn speech zinnen naar voren van Ede Staal. “Ik had ook een andere artiest kunnen nemen, maar ik heb voor Ede Staal gekozen omdat hij geboren is in Leens. Daar begon ook mijn carrière bij deze bank. Het waren mooie tijden en hoewel het niet altijd gezellig was, denk maar eens aan reorganisaties, wilden we er wel altijd samen uitkomen. Goed vertrouwen is daarvoor de basis.” Als belangrijkste onderdeel van de bank noemde Van der Werff de ledenraad. “Zonder hen was de bank niet geweest zoals hij nu was.”

Directeur Particulieren Gerard Feijen kon dat benadrukken. “We hebben de laatste jaren erg constructief samengewerkt. Hij gaf energie en dat straalde door naar alle medewerkers.” Over de reorganisaties: “Wij hebben direct na de laatste fusie een tevredenheidonderzoek gehouden onder onze medewerkers. Het was bedoeld als een nulmeting, maar het gaf meteen al aan dat iedereen enorm tevreden was. Zelf denk ik dat het komt omdat we vanaf het begin alle medewerkers bij dat proces hebben betrokken. We hebben geprobeerd klare wijn te schenken en meteen duidelijkheid te geven over de gevolgen voor het personeel. Hierdoor ontstond rust op de werkvloer en hadden we alle tijd om voor medewerkers waarvan we afscheid namen een nieuwe plek te zoeken.”

Zelf staat Van der Werff aan het einde van de avond nog te glunderen. Hoewel hij een aardig grote auto heeft, moeten toch nog twee collega’s achter hem aanrijden om alle cadeaus mee te kunnen nemen. “Deze avond was buiten iedere verwachting. Het heeft me geroerd. Vooral de gesprekken met mensen die aangaven dat ik ze vertrouwen gaf. We zijn een zakelijk bedrijf, maar de persoonlijke band bleek toch heel goed te zijn. Mensen die ik tien jaar niet gezien heb, kwamen hier ineens op af. Erg leuk om hun weer eens te spreken.”

De Ongenode Gast verwacht dat Van der Werff bij het drukken van deze krant nog steeds bezig is met het uitpakken van de vele cadeaus. Binnenkort begint hij als directievoorzitter bij de Rabobank ZuidWest-Drenthe. Jaap van Breugem volgt hem als interim-directeur tot 1 januari op. Daarna zal er een nieuwe directeur komen.

UIT DE KRANT