Wiebe Luursema doet na 28 jaar voorzitterschap van Plaatselijk Belang Zuidhorn een stapje terug

Afbeelding
Man met de hamer

Wiebe Luursema is voorzitter van de Stichting Plaatselijk Belang Zuidhorn:

‘Ik ben inmiddels ongeveer 28 jaar voorzitter van Stichting Plaatselijk Belang Zuidhorn en zit al ruim 30 jaar in het bestuur. Ik werd destijds gevraagd door vrienden, maar ik heb besloten het voorzittersstokje door te geven. Zodra zich een nieuwe voorzitterskandidaat voordoet, stop ik ermee. Dat heeft voornamelijk met mijn leeftijd te maken. Ik maak nu graag plaats voor een ander, maar zal vanwege mijn ervaring indien nodig op de achtergrond aanwezig blijven. Ik kijk zeer positief terug op mijn periode als voorzitter. Je draagt echt iets bij aan de gemeenschap. Als stichting verstrekken we subsidies aan organisaties die de leefbaarheid van de dorpen Zuidhorn en Briltil bevorderen. We zijn er voor iedereen behalve privépersonen of organisaties van politieke aard of die met levensbeschouwing te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om subsidie voor een sportvereniging, de restauratie van een monument, instrumenten voor een muziekvereniging of een lichtinstallatie voor een toneelvereniging. We hebben bijvoorbeeld ook weleens subsidie verleend aan de Historische Kring Zuidhorn, voor de realisatie van een herdenkingsboek. De stichting bestaat al sinds 1974. De reden voor de oprichting was de opheffing van Stichting Nutsspaarbank Zuidhorn. Zij gingen samen met de Stichting Bondsspaarbank Noord Nederland. Het vermogen van de Stichting bestond in 1974 uit een door de Stichting Bondsspaarbank Noord Nederland verstrekt grondkapitaal. Op die manier is het bij het dorp terechtgekomen. We verstrekken niet hele grote bedragen, maar ook met iets kleins kun je iemand blij maken. Als een organisatie subsidie aanvraagt, moeten wij ze binnen zes weken een antwoord geven. Hiervoor komen we met het bestuur, bestaande uit vijf personen, zo’n vijf keer per jaar samen. Ik woon zelf ook al lange tijd in Zuidhorn. Mijn vrouw studeerde in Groningen en we wilden graag aan het spoor wonen. Ik maak met graag hard voor het dorp. Wat ik persoonlijk erg leuk vind aan de stichting, is dat we sinds kort een eigen website hebben. Hier staat precies op waar iemand aan moet voldoen voor subsidie en onze contactgegevens zijn er ook te vinden. Neem zeker eens een kijkje op www.plaatselijkbelangzuidhorn.nl.’

UIT DE KRANT