Wethouder Bert Nederveen

Afbeelding
In beeld

Cliënten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in het Westerkwartier zijn over het algemeen tevreden over het contact met de gemeente. Ook zijn ze tevreden over de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek onder cliënten over 2021. De resultaten zijn vergelijkbaar met de jaren hiervoor. Wmo ondersteuning is belangrijk om langer zelfstandig te kunnen wonen en functioneren. Zoals de geïnterviewde cliënten aangeven, is de ondersteuning een verrijking voor hun leven. Wethouder Wmo Bert Nederveen: We zijn blij, dat de cliënten Wmo over het algemeen positief zijn over het contact met en de ondersteuning van de gemeente. We scoren al een aantal jaren goede resultaten. De aandachtspunten herkennen we en pakken we op.” Cliënten gaven aan dat de gemeente moet zorgen voor betere bereikbaarheid, vooral in vakantieperiodes en dat zij tijdig en volledig moet informeren. Ook willen zij sneller duidelijkheid over een vraag en zien zij een grote meerwaarde in een eerste gesprek tussen cliënt en consulent.
De gemeente gebruikt de resultaten om de Wmo nog beter te kunnen uitvoeren. De uitkomsten van het onderzoek staan op
www.waarstaatjegemeente.nl. Het rapport is op te vragen bij de gemeente.

UIT DE KRANT