Hielke Westra

Afbeelding
In beeld

De vereniging Groninger Dorpen benoemt Hielke Westra per 1 oktober 2022 als directeur. Hielke Westra heeft zin om te starten: β€œEr komt veel op de dorpen in de provincie Groningen af als het gaat om wonen, behoud van voorzieningen, zorg, energietransitie en bereikbaarheid. Ook heeft een groot deel van de provincie te maken met de gevolgen van de gaswinning en andere mijnbouwactiviteiten. In dit alles is het van belang om de leefbaarheid in onze provincie overeind te houden en te versterken. Hierbij zijn dorpsbewoners leidend en is de overheid faciliterend. In de afgelopen jaren heb ik op meerdere momenten en in meerdere rollen Groninger Dorpen leren kennen als actief betrokken, onafhankelijk en professioneel ondersteunend aan onze dorpen. Ik heb me altijd al op verschillende manieren ingezet voor mijn directe leefomgeving. Dit begon op dorpsniveau, de afgelopen jaren als wethouder voor de gemeente Westerkwartier en nu voor de dorpen in de hele provincie Groningen. Vanaf 1 oktober ga ik verder kennis maken met onze leden en ook  ga ik in gesprek met organisaties en overheden om de rol van dorpen en van Groninger Dorpen blijvend onder de aandacht te brengen. Als directeur ga ik samen met de medewerkers en het bestuur verder werken aan de zichtbaarheid van Groninger Dorpen en de leefbaarheid van de dorpen.”

UIT DE KRANT