Ik proat plat, doe ok?

Ik proat plat

Hiel et Westerkwartier is ien rep en roer vanwege de overlast van roeken. Mooie grote zwaarte vogels, doar niet van, mor ze kinnen meroakels veul lawaai moaken. Een voak op n tied dat n fatsoenlek mins sloapen wil of zich nog es omdraaid. Dan hemmen we t nog niet eens over t onderschieten van auto’s, gloazen overkappings en het aanvallen van onschuldege wandeloars. Reden veur ienwoners van Griepskerk om de gemeente te vroagen om er wat aan te doen.


Een dilemma natuurlek. Aan de ene kaant doen we ons gloepende best om de natuur zo riek mogelek te holden, deur ‘Vogeltjelaand’ te stimuleren veur de grutto en de kievit. We zaaien de baarms ien met bloemzoad, opdat de iemen doar van ‘smikkelen en smullen’ kennen. Terecht heur, want zunder de ‘Cupido-rol’ van de iemen, gijt et de verkeerde kaant op met onze natuur.


Dan nog het verbieden van de RoundUp as onkruidverdelger, omdat de restanten ien t wotter kommen. Nee dan mor liever en extra buske met Polen, die ons helpen om t onkruud tussen de bieten weg te hoalen.


‘Leven en leven loaten’ is mien motto, mor ik heb ok wel deur dat alles woar ‘te’ veur stijt voak niet goed is. Mien pabbe zee der altied dreks achteraan: ‘Behalve tevreden en mien vrouw want die hiet Thelena!’ Mor as ik veur de vierde keer worteltjes zaaien moet, omdat de vogeltjes al mien zoad opvreten hemmen, of dat ik de klauwen weer rood heb van het onkruud krabben tussen de tegels, dan griep ik ok noar zwoarder geschut. Voak red ik dat wel op met n netje over de akker, of met n goedkoop onkruudbrannertje van de AC-tion. Slakken kriegen ien e zummer te moaken met n hongereg iegelzwientje en de uutlopers van de hoanepoten of de heermoes stip ik veurzichteg aan met onkruudverdelger. Veur mij gien martelpartienj met zoltstrooierij en ok gien sproeivliegtuig met glyfosaat.


Wij mensen holden van wat er om ons henne leeft en dat komt tot uuting ien t spreekwoord ‘Een lief kiend het een bult noamen.’ Veur de beesten en planten hemmen we de meest uuteenlopende noamen. Ien t Westerkwartier hemmen we pieken, kiepen, hennen en tuuten en ze lopen alpmoal op twee poten, hemmen veren en leggen, as t goed is, met regelmoat een ei.


En ien e slootswaal stijt een toerebolt, een laampepoetser, een segoar of een kattesteert en soms nuum ik hem zwaarte poester.


Ik zol t mooi vienden as jim dit veurjoar es bruken om jim poëtische geest en humor es lös te loaten op de dieren uut onze woonomgeving. Schrief es een mooie limerick over een dier dat hier bij ons leeft en loat zien oaventuur dan ploatsvienden ien één van de dörpen of buurtschappen van ons Westerkwartier. Want zeg nou zelf, ons Westerkwartier is Beestachteg Biezunder.


Opsturen kin via de email noar info@mienwesterkwartier.nl en aans stuur je het mor noar dizze kraant, dan komt et wel bij ons ien e bus.


Riemschema is eenvoudig AABBA, der moet en dier ien zitten en een noam van een dörp of streek. Wel wiet hemmen we volgend joar een mooi bundeltje met streeklimericks of een mooie limerick-oavend ien t Barontheater.


Ik geef een veurbeeld:


Ien Griepskerk zatten de bomen zo vol met krijsende roeken,


Dat de hiele buurt begon te roazen, ja zelfs te vloeken.


Een kwoaie buurman riep: “Kom!


We klimmen de boom ien, draaien ze de nek om.”


Toen bennen de roeken het mor snel hogerop goan zoeken.


Ik zeg “Doe met en stuur ien die limericks en breng een ode aan onze natuur!”


MIENTJE : Woar de vogel niet vlucht, wordt er ok niet schotenocked0 Co

UIT DE KRANT